Quảng Ngãi sẽ đấu giá nhiều khu đất làm khu đô thị năm 2021

Bên cạnh Khu đô thị mới phục vụ tái định cư Khu II Đê Bao, Quảng Ngãi sắp đưa ra đấu giá các khu đất và lập quy hoạch thêm 14 dự án trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, đối với quỹ đất 1,82 ha tại khu vực san nền phía Bắc dự án Khu đô thị mới phục vụ tái định cư Khu II Đê Bao, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh yêu cầu UBND TP Quảng Ngãi khẩn trương thi công hoàn thành công tác san lấp mặt bằng và bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch, mốc ranh giới ngoài thực địa, hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, các hồ sơ pháp lý có liên quan cho Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/3/2021. 

Chủ tịch tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất quỹ đất này trước ngày 30/5/2021.

Đối với phần diện tích chưa được bồi thường, giải phóng mặt bằng, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện hoàn thành.

Những khu đất Quảng Ngãi đưa ra đấu giá năm 2021 - Ảnh 1.

Một góc TP Quảng Ngãi. (Ảnh: ĐXMT).

Đối với các dự án khai thác quỹ đất tiếp nhận từ Công ty TNHH MTV Đầu tư, Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QISC), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc triển khai thực hiện dự án. 

Tổ chức đấu giá các lô đất thuộc dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư trục đường Bàu Giang - Cầu Mới theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6192/UBND-CNXD ngày 11/12/2020. Thời gian hoàn thành trong tháng 4/2021.

Ngoài các khu đất trên, ông Minh yêu cầu khẩn trương lập các hồ sơ, thủ tục theo quy định để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với các dự án đủ điều kiện theo các mốc thời gian sau: Dự án Khu dân cư trục đường Mỹ Trà - Mỹ Khê (giai đoạn 1), hoàn thành việc đấu giá trước ngày 31/8/2021. 

Dự án Khu dân cư Bắc Huỳnh Thúc Kháng, phường Nghĩa Lộ (TP Quảng Ngãi) và dự án Kè và Khu dân cư Nam Sông Vệ (huyện Mộ Đức), hoàn thành việc đấu giá trước ngày 30/6/2021. 

Dự án Khu dân cư và dịch vụ phục vụ KCN Tịnh Phong (giai đoạn 1) và dự án Đầu tư hạ tầng khu nhà ở công nhân và người lao động có thu nhập thấp tại KKT Dung Quất, hoàn thành việc đấu giá trước ngày 31/7/2021.

Khu du lịch sinh thái biển Hàng Dương (diện tích 3,08 ha), hoàn thành việc đấu giá trước ngày 30/6/2021; Khu du lịch Mỹ Khê (diện tích 13,01 ha), hoàn thành việc đấu giá trước ngày 31/8/2021.

Quảng Ngãi lập quy hoạch đô thị 14 dự án

Trong diễn biến liên quan, UBND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất chủ trương triển khai lập các quy hoạch mới trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, quy hoạch đô thị có 14 dự án, gồm quy hoạch chung 8 thị trấn: Châu Ổ, Ba Tơ, La Hà, Sông Vệ, Mộ Đức, Chợ Chùa, Di Lăng, Trà Xuân; quy hoạch chung 5 trung tâm huyện lỵ, đô thị mới: Minh Long, Sơn Tịnh, Ba Vì, Thạch Trụ, Nam Sông Vệ; quy hoạch phân khu đô thị trung tâm TP Quảng Ngãi.

Quy hoạch xây dựng có hai dự án, gồm quy hoạch phân khu 1/2000 Khu liên hợp công nghiệp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ; quy hoạch chung  xây dựng khu du lịch - dịch vụ - đô thị dọc tuyến đường ven biển Dung Quất Sa Huỳnh.

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để triển khai thực hiện sau khi HĐND tỉnh thống nhất ban hành Nghị quyết phân khai kinh phí lập quy hoạch.

Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm triển khai thực hiện việc lập, trình thẩm định, phê duyệt các dự án quy hoạch theo đúng quy định.

chọn