Quảng Ninh không khuyến khích tăng thu tiền sử dụng đất

Quảng Ninh không khuyến khích tăng thu tiền sử dụng đất, đặc biệt là các dự án kinh doanh hạ tầng đô thị, đấu giá quỹ đất xen kẹp theo đúng nguyên tắc dự toán của HĐND tỉnh giao đầu năm 2022.

 Quảng Ninh không khuyến khích tăng thu tiền sử dụng đất. (Ảnh: Thanh Vân).

Ngày 27/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố về phương án thu tiền sử dụng đất 6 tháng cuối năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế và kịch bản thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, ngoài việc giải quyết các khoản thu từ cấp quyền sử dụng đất, đất tái định cư ổn định đời sống nhân dân trong diện giải phóng mặt bằng, Quảng Ninh không khuyến khích tăng thu tiền sử dụng đất, đặc biệt là các dự án kinh doanh hạ tầng đô thị, đấu giá quỹ đất xen kẹp theo đúng nguyên tắc dự toán của HĐND tỉnh giao đầu năm 2022.

Theo dự toán thu ngân sách nhà nước về tiền sử dụng đất đầu năm là 8.000 tỷ đồng, chiếm 19% tổng thu nội địa; tổng dự toán các địa phương phấn đấu thu 9.743 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm thu tiền đất ước đạt 4.458 tỷ đồng, bằng 56% dự toán tỉnh giao, bằng 183% cùng kỳ; một số địa

phương hiện đã vượt dự toán tỉnh giao cả năm về chỉ tiêu thu tiền đất; trong đó, thu từ tiền đất tái định cư chiếm 8%; thu qua quản lý nhà nước về đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chiếm 13%; thu đấu giá đất xen kẹp chiếm 15%; thu từ đấu giá, đấu thầu dự án chiếm 65%.

Tỷ trọng số thu tiền đất có xu hướng ngày càng cao trong thu nội địa. Đặc biệt, các địa phương đều lập dự toán phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước nhưng tập trung tăng từ tiền đất, tỷ lệ tăng thu từ thuế, phí chưa được địa phương quan tâm đúng mức.

Năm 2022, tỉnh Quảng Ninh đặt ra mục tiêu thu ngân sách nhà nước không thấp hơn 52.600 tỷ đồng.

chọn
KĐT gần 10.000 tỷ ở TP Phủ Lý về tay doanh nghiệp liên quan Tasco, có thể triển khai trong năm nay
Mặt Trời Hà Nam vừa qua đã được chấp thuận là nhà đầu tư của Khu đô thị thời đại và đổi mới sáng tạo tại phường Lam Hạ, TP Phủ Lý. Tổng Giám đốc doanh nghiệp - ông Trịnh Xuân Nam hiện đang đứng tên tại 4 công ty con do Tasco sở hữu 100% vốn điều lệ.