Quảng Trị đấu giá 31 lô đất tại TP Đông Hà, khởi điểm từ hơn 86 tỷ đồng

31 lô đất ở đô thị có tổng diện tích 5.833 m2 thuộc các dựa án khu đô thị tại TP Đông Hà sẽ được tổ chức đấu giá vào ngày 30/7.

Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung ra thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng 31 lô đất ở tại dự án trên địa bàn TP Đông Hà. 

Cụ thể, một lô tại dự án Khu đô thị phía đông đường Thành Cổ, 8 lô tại dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực Bắc Sông Hiếu, 5 lô tại dự án Khu đô thị tái định cư Nam Đông Hà giai đoạn 1, 16 lô tại dự án Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3 và một lô tại dự án Công viên thành phố Đông Hà. 

Tổng quỹ đất đấu giá là 5.833 m2, khởi điểm hơn 86 tỷ đồng. Tiền đặt trước từ 300 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng.

 Các lô đất sắp được đấu giá.

Xem tài sản đấu giá từ nay đến ngày 27/7 tại vị trí các lô đất. 

Bán và tiếp nhận hồ sơ hồ sơ đấu giá đến hết ngày 24/7 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung và trong các ngày 325, 26 và 27/7 tại Ngân hàng BIDV – chi nhánh Quảng Trị (số 24 Hùng Vương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị). 

Thời gian nộp tiền đặt trước vào các ngày 27, 28 đến 17h ngày 29/7. 

Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Buổi công bố giá sẽ diễn ra vào lúc 7h30 ngày 30/7 tại Hội trường Khách sạn Đông Trường Sơn, Số 401A km3 quốc lộ 9, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Liên hệ Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung, điện thoại: 02333565379 hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị, điện thoại: 02333560612.

chọn