Quảng Xương, Thanh Hóa đấu giá 13 lô đất, khởi điểm từ 665 triệu đồng/lô

11 lô đất ở tại xã Quảng Trạch và hai lô đất ở tại xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương sẽ được tổ chức đấu giá lần lượt vào ngày 13/7 và 15/7 tới đây.

Đơn vị có tài sản là UBND huyện Quảng Xương. Đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung, có địa chỉ tại số 268 đường Nguyễn Trãi, phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa, điện thoại: 0912 339 808.

11 lô đất ở tại xã Quảng Trạch

Vị trí khu đất đấu giá bao gồm 11 lô đất tại MBQH kèm theo quyết định số 2651/QĐ/UBND ngày 4/6/2020 thuộc xã Quảng Trạch .

Mỗi lô đất có diện tích từ 125 m2 đến 250 m2, giá khởi điểm từ 4,94  triệu đồng đến 6,72 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm là 9,285 tỷ đồng. Tiền đặt trước từ 133 triệu đồng đến 272,8 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá.

 

 Các lô đất sắp được đấu giá tại xã Quảng Trạch.

 

 

Xem tài sản và giấy tờ liên quan trong hai ngày 4 và 5/7. Người tham gia đấu giá liên hệ với UBND xã Quảng Trạch để xem tài sản và các giấy tờ liên quan.

Bán hồ sơ và thu hồ sơ đấu giá tại UBND xã Quảng Trạch và Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung từ nay đến ngày 8/7.

Tiếp nhận phiếu trả giá trực tiếp tại UBND xã Quảng Trạch trong ngày 12/7. Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Buổi công bố giá sẽ diễn ra vào lúc 14h ngày 13/7 tại Hội trường UBND xã Quảng Trạch.

Hai lô đất ở tại xã Quảng Yên

Vị trí khu đất đấu giá bao gồm hai lô đất tại MBQH số 81 UB/TN-MT ngày 9/8/2018 thuộc xã Quảng Yên.

Lô 03 có diện tích 148,7 m2, giá khởi điểm 892,2 triệu đồng, tiền đặt trước 178,44 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá; lô 07 có diện tích 150 m2, giá khởi điểm 900 triệu đồng, tiền đặt trước 180 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá.

 Hai lô đất tại xã Quảng Yên sắp đấu giá.

Xem tài sản và giấy tờ liên quan trong hai ngày 4 và 5/7. Người tham gia đấu giá liên hệ với UBND xã Quảng Yên để xem tài sản và các giấy tờ liên quan.

Bán hồ sơ và thu hồ sơ đấu giá tại UBND xã Quảng Yên và Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung từ nay đến ngày 12/7.

Tiếp nhận phiếu trả giá trực tiếp tại UBND xã Quảng Yên trong ngày 14/7. Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Buổi công bố giá sẽ diễn ra vào lúc 7h30 ngày 15/7 tại Hội trường UBND xã Quảng Hòa.

chọn