Tags

Quy hoạch huyện Côn Đảo

  • Quy hoạch Côn Đảo thành khu du lịch sinh thái biển đảo

    Quy hoạch Côn Đảo thành khu du lịch sinh thái biển đảo

    Quy hoạch 17:05 | 02/04/2022

    Chính phủ đặt ra mục tiêu xây dựng Côn Đảo phù hợp định hướng phát triển du lịch, khai thác và bảo vệ sinh thái Vườn quốc gia, hướng tới phát triển Côn Đảo trở thành khu du lịch sinh thái biển đảo và văn hóa - lịch sử - tâm linh chất lượng cao.
Tìm theo ngày
Quy hoạch huyện Côn Đảo mới nhất

Quy hoạch huyện Côn Đảo mới nhất

Thông tin quy hoạch huyện Côn Đảo sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến các khu đất có quy hoạch, đường sẽ mở theo quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất,... tại 9 xã và 1 thị trấn trên địa bàn huyện. Cụ thể:

Gồm, 1 thị trấn là: Quy hoạch ở thị trấn Phú Mỹ.

Tại 9 xã: Quy hoạch ở xã Tân Hòa, Tân Hải, Phước Hòa, Tân Phước, Mỹ Xuân, Sông Xoài, Hắc Dịch, Châu Pha và Tóc Tiên.

Bên cạnh đó, quy hoạch huyện Côn Đảo cũng sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý sau đây:

- Các khu đất quy hoạch ở phường theo bản đồ sử dụng đất.

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất của thị trấn, xã.

- Thông tin tuyến đất quy hoạch bao gồm quy mô, vị trí, diện tích.

- Kế hoạch sử dụng đất, các tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch tại các thành phố, thị xã và huyện trên địa bàn tỉnh.

- Đất quy hoạch được đề cập đến ở các thành phố, thị xã và huyện chủ yếu là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

- Đất quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm,...

- Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.