Quy hoạch Côn Đảo thành khu du lịch sinh thái biển đảo

Chính phủ đặt ra mục tiêu xây dựng Côn Đảo phù hợp định hướng phát triển du lịch, khai thác và bảo vệ sinh thái Vườn quốc gia, hướng tới phát triển Côn Đảo trở thành khu du lịch sinh thái biển đảo và văn hóa - lịch sử - tâm linh chất lượng cao.

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2045.

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính huyện Côn Đảo, bao gồm 16 hòn đảo lớn, nhỏ với tổng diện tích đất nổi khoảng 76 km2, diện tích mặt biển thuộc Vườn quốc gia Côn Đảo khoảng 140 km2 và vùng biển xung quanh các đảo.

Thời hạn quy hoạch giai đoạn ngắn hạn đến năm 2030, giai đoạn dài hạn đến năm 2045.

 Huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (Ảnh: FB Dân Côn Đảo).

Quyết định đặt mục tiêu điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo phù hợp định hướng phát triển du lịch, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, khai thác và bảo vệ sinh thái Vườn quốc gia, hướng tới phát triển Côn Đảo trở thành khu du lịch sinh thái biển đảo và văn hóa - lịch sử - tâm linh chất lượng cao, tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Đồng thời điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo nhằm đáp ứng các yêu cầu mới trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của vùng TP HCM và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; hướng tới phát triển Côn Đảo trở thành khu du lịch có thương hiệu, sức cạnh tranh cao.

Việc duyệt nhiệm vụ sẽ là cơ sở cho việc triển khai quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, các dự án đầu tư và quản lý xây dựng theo quy hoạch.

Dự kiến quy mô dân số tối đa đến năm 2030 đạt khoảng 15.000 người; đến năm 2045 đạt khoảng 25.000 người, chưa bao gồm dân số quy đổi từ khách du lịch.

Côn Đảo có quỹ đất hạn chế, do đó, quy mô đất đai để xây dựng, phát triển khu dân cư và du lịch được cân nhắc để khai thác sử dụng hiệu quả. Quy mô dân số, đất đai và khách du lịch cần được dự báo trên cơ sở đánh giá quỹ đất, điều kiện hạ tầng kỹ thuật và các yêu cầu về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững tại Côn Đảo.

Để đạt được mục tiêu đề ra, quyết định cũng nêu rõ các yêu cầu đối với điều chỉnh quy hoạch chung gồm rà soát nội dung quy hoạch chung đã được phê duyệt; phân tích và đánh giá các nội dung của Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo; rà soát các dự án, quy hoạch trên địa bàn đã được lập và phê duyệt; định hướng phát triển không gian, quy hoạch sử dụng đất,…

Bên cạnh đó, nghiên cứu đề xuất cấu trúc dân cư - du lịch, làm cơ sở đề xuất điều chỉnh định hướng phát triển không gian, tổ chức hệ thống trung tâm, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật tại Côn Đảo phù hợp với yêu cầu phát triển du lịch, bảo vệ di tích và môi trường sinh thái tự nhiên, thích ứng với biến đổi khí hậu.

 Côn Đảo có thế mạnh về phát triển du lịch. (Ảnh: Lonely Planet ).

Côn Đảo nằm cách TP Vũng Tàu khoảng 185 km, cách TP HCM khoảng 230 km và cách cửa sông Hậu khoảng 83 km.

Đây là một quần đảo gồm 16 hòn đảo lớn nhỏ, nằm ở phía đông nam Việt Nam, đồng thời là huyện đảo thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Hòn đảo này được biết tới là một điểm hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới bởi cảnh quan, hệ sinh thái và những giá trị lịch sử đặc biệt.

Năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030”. Theo đó, du lịch Côn Đảo được phát triển trên cơ sở khai thác hợp lý thế mạnh về giá trị tài nguyên biển, rừng của Vườn quốc gia Côn Đảo, Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Côn Đảo.

chọn