Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Gia Bình II, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Gia Bình II, huyện Gia Bình được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt ngày 10/8/2020.

Vị trí, ranh giới và quy mô

Theo quyết định, Khu công nghiệp Gia Bình II nằm trên địa bàn các xã Nhân Thằng, Bình Dương, Thái Bảo, Vạn Ninh, huyện Gia Bình, có ranh giới phía đông bắc giáp đường QL.17; phía tây bắc giáp xã Thái Bảo, đường tỉnh ĐT.282, phía tây nam giáp xã Nhân Thắng và xã Bình Dương. Quy mô quy hoạch khoảng 261,84 ha, trong đó diện tích khu công nghiệp khoảng 250 ha.

Mục tiêu, tính chất quy hoạch

Cụ thể hóa nội dung đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt.

Đầy tư xây dựng khu công nghiệp tập trung theo hướng hiện đại, công nghiệp sạch thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực nam sông Đuốc và tỉnh Bắc Ninh; làm cơ sở pháp lý để đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng đối với các dự án trong khu công nghiệp theo quy hoạch.

Gia Bình II là khu công nghiệp tập trung có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ để thu hút các nhà đầu tư, các dự án sản xuất kinh doanh hiện đại, công nghệ tiên tiến, công nghiệp sạch không gây ô nhiễm môi trường.

Quy hoạch sử dụng đất

Diện tích quy hoạch của Khu công nghiệp Gia Bình II là 2.500.000,3 m2, trong đó gồm đất công trình hành chính dịch vụ có 124.465,8 m2, chiếm 4,98%; đất xây dựng nhà máy (1.672.301,3 m2, 66,89%); đất cây xanh (253.301,1 m2, 10,13%); đất khác (55.727,2 m2, 2,23%); đất xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (55.921,1 m2, 2,24%); đất giao thông (338.283,7 m2, 13,53%).

*XEM và TẢI VỀ quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Gia Bình II TẠI ĐÂY

Bản vẽ hiện trạng:

 Bản vẽ hiện trạng Khu công nghiệp Gia Bình II.

Bản vẽ định hướng phát triển không gian:

 Bản vẽ định hướng phát triển không gian Khu công nghiệp Gia Bình II.

Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất:

 Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất Khu công nghiệp Gia Bình II.

Bản vẽ Quy hoạch giao thông:

 Bản vẽ Quy hoạch giao thông Khu công nghiệp Gia Bình II.

Bản vẽ Tổng hợp đường dây, đường ống:

 Bản vẽ Tổng hợp đường dây, đường ống Khu công nghiệp Gia Bình II.