Điều chỉnh Quy hoạch Cụm công nghiệp Cao Đức - Vạn Ninh, huyện Gia Bình, Bắc Ninh

Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Cao Đức – Vạn Ninh được UBND huyện Gia Bình phê duyệt ngày 22/4/2022.

Vị trí, ranh giới, quy mô

Theo quyết định, Cụm công nghiệp Cao Đức được xây dựng ở huyện Gia Bình nằm ở phía đông nam huyện Gia Bình, thuộc xã Cao Đức và xã Vạn Ninh. Phạm vị ranh giới được giới hạn: Phía bắc giáp ruộng canh tác xã Vạn Ninh và xã Cao Đức; phía nam giáp ruộng canh tác xã Bình Dương (Nhà máy xử lý rác huyện Gia Bình); phía tây giáp ruộng canh tác xã Bình Dương và xã Vạn Ninh (Nhà máy gạch Tuynel); phía đông giáp ruộng canh tác xã Cao Đức và khu dân cư thôn Văn Than.

Tổng diện tích đất quy hoạch đã phê duyệt là 54,39 ha, tổng diện tích sau điều chỉnh là 52,9 ha.

Tính chất

Là cụm cộng nghiệp tập trung với các ngành nghề chủ yếu như: Sản xuất vật liệu xây dựng; thiết bị, dụng cụ vật tư cho y tế; cơ khí, chế tạo máy; linh kiện điện tử; các ngành công nghiệp phụ trợ...

Tổ chức không gian quy hoạch

Cụm công nghiệp được tổ chức quy hoạch trên cơ sở tận dụng tối đa hiện trạng hạ tầng kỹ thuật đã có. Gắn kết mạng lưới hạ tầng kỹ thuật của dự án với mạng lưới hạ tầng hiện có của khu vực tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh.

Bố trí tuyến đường trục chính theo hướng bắc - nam có mặt cắt ngang từ 22,5 m; trục bắc - nam đấu nối với đường tỉnh 282 hiện trạng được quy hoạch mặt cắt ngang từ 35 m đến 47 m; các tuyến giao thông bố trí theo mạng lưới ô bàn cờ, bao quanh các nhà máy, thuận tiện cho từng khu vực sản xuất và nhập khẩu hàng hóa.

Dải cây xanh được bố trí xung quanh cụm công nghiệp tạo khoảng cách lý với khu dân cư và tạo cảnh quan cho khu vực quy hoạch, ngoài ra đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường và cải tạo khí hậu trong cụm khu công nghiệp.

*XEM và TẢI VỀ  quyết định phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Cao Đức - Vạn Ninh, huyện Gia Bình ở dưới đây:

- Quyết định phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Cao Đức - Vạn Ninh, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

- Bản vẽ hiện trạng:

   Bản vẽ hiện trạng Cụm công nghiệp Cao Đức - Vạn Ninh. 

- Bản vẽ định hướng phát triển không gian:

 Bản đồ định hướng phát triển không gian Cụm công nghiệp Cao Đức - Vạn Ninh.

- Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất:

 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Cụm công nghiệp Cao Đức - Vạn Ninh.

- Bản đồ quy hoạch giao thông:

 

 Bản đồ quy hoạch giao thông Cụm công nghiệp Cao Đức - Vạn Ninh.

- Bản vẽ Tổng hợp đường dây, đường ống:

 Bản vẽ Tổng hợp đường dây, đường ống Cụm công nghiệp Cao Đức - Vạn Ninh.