Bắc Ninh bãi bỏ quyết định đầu tư 4 tuyến đường

Tỉnh Bắc Ninh bãi bỏ quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đường ở huyện Tiên Du và thị xã Từ Sơn.

 Một góc thị xã Từ Sơn. (Ảnh tư liệu: Hạ Vũ).

Cụ thể, tại thị xã Từ Sơn, UBND tỉnh Bắc Ninh bãi bỏ quyết định số 453 ngày 12/8/2019 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường vào khu di tích lịch sử cụ Tú Ba, khu phố 1 Cẩm Giang, phường Đồng Nguyên.

Bãi bỏ quyết định số 444 ngày 28/9/2020, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối ĐT.277 cũ và ĐT.295 đoạn qua khu công nghiệp Hanaka.

Còn tại huyện Tiên Du, tỉnh bãi bỏ quyết định số 941 ngày 31/12/2019 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường nhánh nội bộ trung tâm hành chính mới huyện Tiên Du (giai đoạn 2).

Bên cạnh đó, bãi bỏ quyết định số 943 ngày 31/12/2019 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường du lịch Phật Tích kéo dài đi Cảnh Hưng (giai đoạn 2).

chọn
Quảng Ngãi giải ngân đầu tư công đạt hơn 85% kế hoạch năm
Kết quả giải ngân vốn đầu tư công tại Quảng Ngãi đến ngày 30/9 đạt khoảng 3.864 tỷ đồng, bằng 85,8% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.