Quy hoạch Khu công nghiệp Quế Võ II giai đoạn 2, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Quế Võ II được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt ngày 3/3/2021.

Phạm vi và quy mô

Theo quyết định, Khu công nghiệp Quế Võ II giai đoạn 2 nằm trên địa bàn các xã Châu Phong và Đức Long, huyện Quế Võ, có ranh giới như sau: phía bắc giáp thôn Phúc Lộc, xã Châu Long và đường bao đê Sông Cầu; phía Đông giáp đất nông nghiệp xã Đức Long; phía nam giáp tuyến đường QL.18; phía tây giáp cụm công nghiệp Châu Phong. Quy mô quy hoạch của khu công nghiệp này khoảng 285,67 ha.

Mục tiêu, tính chất quy hoạch

Đầu tư xây dựng khu công nghiệp tập trung theo hướng hiện đại, công nghiệp sạch để thúc đẩy phát triển kinh tế của huyện Quế Võ và tỉnh Bắc Ninh; làm cơ sở pháp lý để đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng đối với các dự án trong Khu công nghiệp theo quy hoạch.

Quế Võ II là Khu công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường, ưu tiên các ngành công nghiệp điện tử, viễn thông, dược phẩm, công nghiệp hỗ trợ, vật liệu mới, công nghiệp năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, năng lượng thông minh, công nghiệp chế biến; chế tạo…

Quy hoạch sử dụng đất

Diện tích quy hoạch của Khu công nghiệp Quế Võ II là 2.776.458,3 m2, trong đó công trình hành chính, dịch vụ có 41.945,2 m2, chiếm 1,51 %; nhà máy, kho tàng (1.940.544,8 m2, 69,89%); cây xanh (299.309,4 m2, 10,78%); mặt nước (21.285,6 m2, 0,77%); đất hạ tầng kỹ thuật (74.783,7 m2, 2,69%); giao thông (398589,6 m2, 14,36%).

 Quy hoạch sử dụng đất.

*XEM và TẢI VỀ quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Quế Võ II giai đoạn 2 TẠI ĐÂY

Bản vẽ hiện trạng:

 Bản vẽ hiện trạng Khu công nghiệp Quế Võ II.

Bản vẽ định hướng phát triển không gian:

 Bản vẽ định hướng phát triển không gian Khu công nghiệp Quế Võ II.

Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất:

 Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất Khu công nghiệp Quế Võ II.

Bản vẽ Quy hoạch giao thông:

 Bản vẽ Quy hoạch giao thông Khu công nghiệp Quế Võ II.

Bản vẽ Tổng hợp đường dây, đường ống:

 Bản vẽ Tổng hợp đường dây, đường ống Khu công nghiệp Quế Võ II.