Quy hoạch vùng huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 25/12/2020, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 624/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Phạm vi lập quy hoạch 

Theo quyết định, phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính huyện Gia Bình, được giới hạn như sau: Phía bắc giáp huyện Quế Võ với ranh giới là sông Đuống; Phía đông giáp thành phố Chí Linh và huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương; Phía nam giáp huyện Lương Tài; Phía tây giáp huyện Thuận Thành. Tổng diện tích huyện khoảng 107,6 km2, với quy mô dân số toàn tỉnh năm 2019 khoảng 103.781 người.

Tầm nhìn đến năm 2050 

Xây dựng hệ thống đô thị, nông thôn hiện đại có môi trường sống tốt, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa địa phương. Huyện thuộc vùng ngoại thành của thành phố trực thuộc Trung ương, tập trung phát triển công nghiệp sạch, công nghiệp chế biến phục vụ nông nghiệp; nông nghiệp công nghệ cao - nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch trải nghiệm, du lịch tâm linh.

Xây dựng khung bảo vệ thiên nhiên ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường tự nhiên, giữ cân bằng sinh thái, bảo đảm an ninh, quốc phòng; Đảm bảo khả năng huy động và khai thác hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế.

Các dự báo phát triển vùng  

Về dân số, quy mô dân số đến năm 2025 dự báo có khoảng 115.000 - 12.000 người; đến năm 2030 dự báo có khoảng 125.000 - 127.000 người; đến năm 2035 có khoảng 135.000 - 145.000 người. 

Về tăng trường kinh tế, giai đoạn 2021 - 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 9,0-9,5%/năm; trong đó khu vực công nghiệp – xây dựng (CN-XD) tăng từ 10,7-11%/năm; dịch vụ tăng từ 9,5-10%/năm và nông, lâm nghiệp và thủy sản (NLTS) tăng từ 1,8-2,1%/năm. Giai đoạn 2026 - 2030, tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 9,8-10,3%/năm; Giai đoạn 2031 - 2035 tốc độ tăng trưởng kinh tế được dự báo từ 9,3-9,8%/năm. 

Về cơ cấu kinh tế, đến năm 2025 dự báo tỷ trọng nông lâm thủy sản chiếm từ 10,4-10,8%; CN-XD từ 55,6-56,1% và dịch vụ từ 33,1-34%. Đến năm 2030 dự báo tỷ trọng nông lâm thủy sản từ 7,5-7,8%; CN-XD từ 57,3-57,5% và dịch vụ từ 34,7-35,2%. Đến năm 2035 dự báo tỷ trọng nông lâm thủy sản còn 5,9-6,1%; CN-XD chiếm từ 58,6-59% và dịch vụ từ 34,9-35,5%.

XEM và TẢI VỀ Quyết định phê duyệt quy hoạch và các bản đồ trong đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh ở dưới đây: 

 - Bản vẽ định hướng phát triển không gian:   

  Bản vẽ định hướng phát triển không gian vùng huyện Gia Bình. 

- Sơ đồ định hướng giao thông: 

  Sơ đồ định hướng giao thông huyện Gia Bình. 

chọn
Luật Đất đai mới có khiến BĐS công nghiệp gặp khó?
VARS nhận định, thị trường BĐS công nghiệp Việt Nam đang đối diện với một số thách thức nhất định, trong đó có rủi ro đầu tư khi chi phí đất đai và xây dựng tăng cao, nhất là chi phi tạo lập quỹ đất khi Luật Đất đai mới chính thức hiệu lực.