Quy hoạch vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt ngày 17/10/2018

Phạm vi lập quy hoạch

Theo quyết định, phạm vi lập quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh được xác định trên toàn bộ tỉnh Bắc Ninh với diện tích tự nhiên khoảng 822,71 km2; phía bắc giáp tỉnh Bắc Giang; phía đông giáp tỉnh Hải Dương; phía nam giáp Hưng Yên; phía tây giáp thủ đô Hà Nội. 

Tính chất vùng 

Bắc Ninh là một trong những trung tâm kinh tế của vùng Thủ đô, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; nằm trên hành lang kinh tế Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Tỉnh Bắc Ninh là một đầu mối giao lưu, trung tâm cấp vùng về thương mại, du lịch văn hóa - lịch sử của vùng Thủ đô Hà Nội. Là một đô thị trong vùng thủ đô phát triển bền vững hướng tới kinh tế tri thức và "đô thị thông minh", định hướng là thành phố trực thuộc Trung ương. 

Tầm nhìn đến năm 2050 

Tỉnh Bắc Ninh cùng với Thủ đô Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh là một động lực phát triển kinh tế vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; đầu mối giao lưu, trung tâm du lịch văn hóa - lịch sử của vùng Thủ đô; thành phố Bắc Ninh trở thành trung tâm phát triển có sức cạnh tranh.

Bắc Ninh sẽ trở thành một đô thị thông minh, thành phố trực thuộc trung ương, với các đặc trưng: Hiện đại, văn minh, văn hiến, hài hòa , bền vững; có cơ sở kinh tế vững chắc, đảm bảo tốt an sinh xã hội; phát triển đô thị hiện đại, văn hóa, sinh thái, tri thức; đô thị thông minh và hiện đại hóa nông thôn. 

Các dự báo phát triển vùng 

Đến năm 2022, dân số toàn tỉnh đạt khoảng 1,56 triệu người; tỷ lệ đô thị hóa khoảng 65-70%.
Đến năm 2035, dân số toàn tỉnh dự kiến đạt khoảng 1,8 triệu người, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 80%.
Đến năm 2050, dân số toàn tỉnh Bắc Ninh dự kiến đạt khoảng 2 triệu người, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 90%. 

 

XEM và TẢI VỀ Quyết định phê duyệt quy hoạch và các bản đồ trong đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh ở dưới đây:

Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến 2050. 

- Bản vẽ định hướng phát triển không gian:

 

  Bản vẽ định hướng phát triển không gian vùng tỉnh Bắc Ninh. 

Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất: 

 

Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất vùng tỉnh Bắc Ninh. 

- Bản vẽ Quy hoạch giao thông: 

  Bản vẽ Quy hoạch giao thông vùng tỉnh Bắc Ninh. 

 

 

 

chọn
Quảng Ngãi giải ngân đầu tư công đạt hơn 85% kế hoạch năm
Kết quả giải ngân vốn đầu tư công tại Quảng Ngãi đến ngày 30/9 đạt khoảng 3.864 tỷ đồng, bằng 85,8% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.