Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2040

Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đức Trọng đến năm 2040 được công khai trên cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng.

Phạm vi quy hoạch 

Phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính huyện Đức Trọng với diện tích tự nhiên khoảng 903,621 km2. Huyện gồm 15 đơn vị hành chính: 1 thị trấn Liên Nghĩa và 14 xã.

Phía đông giáp huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận; phía Tây giáp huyện Lâm Hà và huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng; phía Nam giáp huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Bình Thuận; phía bắc giáp TP Đà Lạt, huyện Lâm Hà và huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. 

Tính chất vùng 

Huyện Đức Trọng là huyện thuộc khu vực trung tâm của tỉnh Lâm Đồng, vị trí tại cửa ngõ phía nam của TP Đà Lạt, có sân bay Liên Khương, QL20, QL27, QL28B đi qua, rất thuận tiện về giao thông. Huyện Đức Trọng là huyện chia sẻ chức năng với TP Đà Lạt, là vùng phát triển đô thị dịch vụ công nghiệp tập trung, phát triển dịch vụ du lịch giải trí, phát triển nông nghiệp chất lượng cao, phát triển làng nghề truyền thống. 

Tầm nhìn đến 2040 

Huyện Đức Trọng là vùng có vị thế kinh tế, văn hóa quan trọng của tỉnh, có hệ thống đô thị phát triển với kết cấu hạ tầng hiện đại, đồng bộ. Định hướng trở thành thị xã đạt chuẩn đô thị loại III. Giảm nhanh tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ về GDP và cơ cấu lao động. Gắn phát triển kinh tế với phát triển hệ thống đô thị và hiện đại hóa mạng lưới kết cấu hạ tầng. Phát triển kinh tế kết hợp với bảo vệ an ninh - quốc phòng, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

Các dự báo phát triển vùng 

Dự báo dân số toàn huyện đạt 230.000 người đến năm 2030, trong đó dân số đô thị khoảng 180.000 người, dân số nông thôn khoảng 50.000 người. Dự báo dân số toàn huyện đến năm 2040 đạt khoảng 270.000 người, trong đó dân số đô thị khoảng 225.000 người, dân số nông thôn khoảng 45.000 người. 

Về nhu cầu sử dụng đất, dự báo diện tích đất xây dựng đô thị và điểm dân cư nông thôn khoảng 4526 ha đến năm 2030, và đạt 4676 ha đếm năm 2040. Diện tích đất xây dựng công nghệ - thông tin công nghệ đạt 845 ha đến năm 2030, đạt 1.204 ha đến năm 2040. 

XEM và TẢI VỀ  bản thuyết minh quy hoạch và các bản đồ trong Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đức Trọng đến năm 2040 ở dưới đây:      

    - Bản vẽ định hướng phát triển không gian:         

  Bản vẽ định hướng phát triển không gian (Viện Quy hoạch và Phát triển Nông thôn Quốc Gia). 

chọn
Chân dung doanh nghiệp đề xuất KĐT hơn 3.600 tỷ ở Khánh Hoà: Thành lập bởi VinaCapital, chủ dự án 180 ha ở Nha Trang
Vừa qua, liên danh Đô thị Vĩnh Thái đã đề xuất đầu tư khu đô thị gần 500 ha tại huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hoà. Vĩnh Thái tiền thân là doanh nghiệp nằm dưới sự quản lý của quỹ đầu tư VinaCapital, được biết đến là chủ đầu tư của Khu đô thị Mỹ Gia tại TP Nha Trang.