Quy hoạch vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt ngày 27/12/2018

Phạm vi lập quy hoạch 

Theo quyết định, phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn tỉnh Lâm Đồng với diện tích tự nhiên 9.783,34 km2, bao gồm 12 đơn vị hành chính : TP Đà Lạt, TP Bảo Lộc và 10 huyện (Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Đam Rông, Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Terh và Cát Tiên).  

Tính chất vùng 

Lâm Đồng là vùng kinh tế động lực của vùng Nam Tây Nguyên, vùng bảo tồn rừng cảnh quan, tài nguyên nước và đa dạng sinh học của vùng Tây Nguyên, vùng Đông Nam Bộ và quốc gia.

Tỉnh Lâm Đồng là vùng đặc thù về nông nghiệp chuyên canh, Trung tâm nghiên cứu và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; trung tâm dịch vụ - du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch canh nông và du lịch văn hóa - di sản, danh lam thắng cảnh; trung tâm giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đa ngành tầm quốc gia,...

Tỉnh là đầu mối giao thương quốc tế của vùng; nằm giữa 3 vùng kinh tế trọng điểm quốc gia: Tây Nguyên, TP HCM và vùng Duyên hải Nam Trung Bộ; và tỉnh cũng là đầu mối giao thông đường bộ quan trọng của vùng Nam Tây Nguyên. 

Các dự báo phát triển vùng 

Về dân số, dự báo dân số toàn tỉnh khoảng 1.430.000 - 1.450.000 người, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 54% đến năm 2025; dự báo dân số toàn tỉnh đạt khoảng 1.660.000 - 1.680.000 người, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 58,8% đến năm 2035; dự báo dân số toàn tỉnh khoảng 2.240.000 - 2.250.000 người, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 62,6%.  

Về nhu cầu sử dụng đất, đất xây dựng đô thị dự báo chiếm khoảng 14.000 - 16.000 ha đến năm 2025; chiếm khoảng 18.000 - 20.000 ha đến năm 2035, chiếm khoảng 22.000 - 25.000 ha đến năm 2050. Đất khai thác du lịch chiếm khoảng 8.000 - 10.000 ha đến năm 2025; chiếm khoảng 12.000 - 15.000 ha đến năm 2035. Đất xây dựng khu dân cư nông thôn chiếm khoảng 9.000 - 9.500 ha đến năm 2025; khoảng 9.500 - 10.000 ha đến năm 2035. 

XEM và TẢI VỀ Quyết định phê duyệt quy hoạch và các bản đồ trong đồ án Quy hoạch xây dựng tỉnh Lâm Đồng ở dưới đây:

Quyết định phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050.  

  - Bản vẽ định hướng phát triển không gian:  

  Bản vẽ định hướng phát triển không gian tỉnh Lâm Đồng. 

   - Bản vẽ Quy hoạch giao thông:    

  Bản vẽ Quy hoạch giao thông tỉnh Lâm Đồng. 

chọn
Thủ tướng kiểm điểm tiến độ 10 tuyến cao tốc: Không 'ăn xổi ở thì', chia nhỏ các dự án
Tối 28/1, tại Nghệ An, ngay sau khi kiểm tra thực địa dự án cao tốc Bãi Vọt-Hàm Nghi ở Hà Tĩnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện 10 dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía đông giai đoạn 1 (2017-2020) và giai đoạn 2 (2021-2025) từ Ninh Bình đến Quảng Trị, trong đó 1 dự án đã hoàn thành, 9 dự án đang triển khai.