SAM Holdings dự thu ít nhất 200 tỷ đồng từ chuyển nhượng công ty con

SAM Holdings sẽ chuyển nhượng toàn bộ 80% vốn tại Công ty Nam Tây Nguyên, giá chuyển nhượng không thấp hơn giá vốn. Tính tới thời điểm cuối năm 2022, giá trị khoản đầu tư vào đơn vị này là 200 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị CTCP SAM Holdings (mã chứng khoán: SAM) vừa thông qua chuyển nhượng toàn bộ 20 triệu cổ phiếu tại CTCP Đầu tư Phát triển Nam Tây Nguyên (tương ứng 80% vốn điều lệ).

Doanh nghiệp nhận chuyển nhượng phần vốn trên là CTCP Capella Quảng Nam, cũng là một công ty con do SAM Holdings sở hữu 92,86% vốn điều lệ, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản khu công nghiệp. 

Như vậy, sau khi hoàn tất chuyển nhượng, Nam Tây Nguyên vẫn là công ty con của SAM Holdings.

Giá chuyển nhượng dự kiến không thấp hơn giá vốn. 

Theo báo cáo tài chính của SAM Holdings, tại ngày 31/12/2022, SAM Holdings sở hữu 93,93% vốn điều lệ tại Nam Tây Nguyên, trong đó, trực tiếp nắm giữ 80% vốn điều lệ (giá trị đầu tư tại ngày 31/12/2022 là 200 tỷ đồng). Phần vốn 13,93% còn lại SAM Holdings nắm giữ gián tiếp thông qua công ty con. 

Nam Tây Nguyên được thành lập vào tháng 1/2021, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản khu công nghiệp. 

Theo nghị quyết về việc thành lập Nam Tây Nguyên của SAM Holdings, đơn vị này được thành lập nhằm xúc tiến các thủ tục đầu tư Khu công nghiệp Nhân Cơ 2 và các dự án bất động sản khác tại khu vực Tây Nguyên.

Tại thời điểm mới thành lập, Nam Tây Nguyên có vốn điều lệ giai đoạn I dự kiến 250 tỷ đồng, giai đoạn II tùy tình hình và yêu cầu vốn cụ thể của dự án.

Khi đó, cơ cấu vốn góp bao gồm SAM Holdings chiếm 80% (không đổi cho đến hiện tại), Capella Quảng Nam chiếm 15% vốn điều lệ, 5% vốn còn lại là vốn góp của các cổ đông cá nhân khác do SAM Holdings đề xuất.

KCN Nhân Cơ 2 sẽ được triển khai tại xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông. (Nguồn: Báo Đắk Nông)

Về dự án khu công nghiệp Nhân Cơ 2 nói trên, dự án có vị trí tại xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông, với diện tích 400 ha. Tổng vốn đầu tư dự án gần 4.223 tỷ đồng. 

Ngày 17/11/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng dự án, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là Capella Quảng Nam. 

chọn
Đồng Nai dự kiến quy hoạch thêm ba sân bay, ngoài Long Thành
Ba sân bay được tỉnh Đồng Nai dự kiến quy hoạch gồm sân bay lưỡng dụng Biên Hòa, sân bay thủy phi cơ trên sông Đồng Nai và sân bay trên hồ Trị An.