Sắp đấu giá khu đất gần 3 ha ở TP Quảng Ngãi

Khu đất đấu giá thuộc dự án khu dân cư phía bắc đường Huỳnh Thúc Kháng, TP Quảng Ngãi có diện tích khoảng 2,8 ha, được chia làm hai quỹ đất để đấu giá.

 Một góc TP Quảng Ngãi hiện nay. (Ảnh: Báo Đầu Thầu)

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi, UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất thuộc dự án khu dân cư phía bắc đường Huỳnh Thúc Kháng, TP Quảng Ngãi để giao đất thực hiện dự án xây dựng nhà ở thương mại.

Theo đó, khu đất đấu giá thuộc dự án khu dân cư phía bắc đường Huỳnh Thúc Kháng, TP Quảng Ngãi có diện tích khoảng 2,8 ha được chia thành hai quỹ đất.

Quỹ đất số 1, khu nhà ở thương mại 1, có tổng diện tích hơn 1,8 ha.; phía đông một phần giáp đường Trần Kỳ Phong và một phần giáp khu đất ở còn lại của dự án, phía tây giáp đất nông nghiệp hiện hữu, phía nam giáp đường Huỳnh Thúc Kháng và phía bắc giáp đường N1.

Qũy đất số 2, khu nhà ở thương mại 2, có tổng diện tích gần 1 ha; phía đông giáp đường D3; phía tây giáp đường D1; phía nam giáp đường Huỳnh Thúc Kháng; phía bắc giáp đường N4.

Về xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật sau khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất, đơn vị trúng đấu giá phải tiến hành thực hiện đầu tư xây dựng hoàn thiện tất cả các hạng mục hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo đúng tiến độ phương án đầu tư.

Cùng với đó là đảm bảo kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng của toàn bộ khu vực dự án; phù hợp với Phương án đấu giá quyền sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt tại văn bản ngày 28/9 vừa qua.

Về xây dựng nhà ở thương mại sau khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất, đơn vị trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải tiến hành thực hiện đầu tư xây dựng hoàn thiện 133 căn nhà ở thương mại.

Căn cứ Quyết định này, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị xác định giá khởi điểm là giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất. Tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định sau khi giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt.

chọn