Sắp thẩm định dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Hiện nay, Hội đồng thẩm định nhà nước đang triển khai các thủ tục để tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.
Sắp thẩm định dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Hạ Vũ).

Trong báo cáo mới đây, Bộ GTVT đã thông tin về phương án đầu tư phát triển vận tải đường sắt bảo đảm an toàn, hiệu quả.

Cụ thể, theo định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt được Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng Chính phủ đã dự kiến:

Giai đoạn đến 2021, tập trung nâng cấp, từng bước hiện đại hóa tuyến đường sắt Bắc - Nam hiện có; tiếp tục rà soát, kêu gọi đầu tư các dự án đã nghiên cứu;

Tập trung nghiên cứu dự án tiền khả thi đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam làm cơ sở chuẩn bị về nguồn vốn, khoa học kỹ thuật, công nghệ…

Giai đoạn 2021 - 2032, cân đối và bố trí vốn để hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư các dự án theo quy hoạch, nhất là các tuyến kết nối đường sắt đến cảng Hải Phòng, cụm cảng Cảng Cái Mép - Thị Vải;

Hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam để có thể thực hiện đầu tư giai đoạn 1.

Giai đoạn 2032 - 2050, tiếp tục đầu tư và hoàn thành toàn tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Hiện nay, trên cơ sở nguồn vốn được bố trí (7.000 tỷ đồng từ nguồn dự phòng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020), Bộ GTVT đã phê duyệt 4/4 dự án đường sắt quan trọng nhằm cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội - TP HCM và đang triển khai lập thiết kế bản vẽ thi công.

Theo kế hoạch, đã khởi công gói thầu đầu tiên vào tháng 5/2020 , dự kiến phấn đấu hoàn thành các dự án trong năm 2021.

Đồng thời, để chuẩn bị cho kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025, từ tháng 10/2019, Bộ GTVT đã giao Cục Đường sắt Việt Nam và Ban Quản lí dự án đường sắt chuẩn bị, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, lập chủ trương đầu tư các dự án nhằm tiếp tục cải tạo, nâng cấp các tuyến đường sắt hiện có, nghiên cứu đầu tư các tuyến mới theo qui hoạch.

Hiện nay, các đơn vị đang hoàn thiện nghiên cứu làm cơ sở để Bộ GTVT trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền.

Đáng chú ý, Bộ GTVT cho biết đã có Tờ trình số 1281/TTr-BGTVT ngày 14/02/2019, trình Thủ tướng Chính phủ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Hiện nay, Hội đồng thẩm định nhà nước đang triển khai các thủ tục để tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án theo Quyết định số 859/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ; trên cơ sở đó Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét, quyết định.

chọn