Sau vụ địa ốc Alibaba, Bộ TN&MT đề nghị xử lí việc chuyển quyền sử dụng đất sai qui định tại các dự án không phép

Trước tình trạng nhiều chủ đầu tư rao bán nhà đất thuộc các dự án nhà ở không có phép, (điển hình là vụ địa ốc Alibaba), Bộ TN&MT đã có đề nghị gửi UBND các tỉnh, thành xử lí việc chuyển quyền sử dụng đất sai qui định tại các dự án nhà ở sai phép, không phép.

Mới đây, Bộ TN&MT đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc kiểm tra, xử việc chuyển quyền sử dụng đất không đúng qui định tại các dự án nhà ở sai phép, không phép.

Theo đó, nội dung công văn nêu rõ: Trong thời gian qua, đã có phản ánh tại một số địa phương có tình trạng nhiều chủ đầu tư rao bán nhà đất thuộc các dự án nhà ở không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc các dự án chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất hoặc các dự án không đủ điều kiện chuyển quyền sử dụng đất, bán nhà ở... và tình trạng có nhiều người đã mua hoặc nộp tiền đặt cọc để nhận chuyển nhượng nhà, đất tại các dự án không phép, sai phép nêu trên.

da1_rbpn

(Ảnh: Báo Thanh Niên)

Việc bán, mua nhà đất nêu trên đã vi phạm các qui định của pháp luật về đất đai, gây rủi ro cho người mua nhà đất, tác động xấu đến thị trường bất động sản, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Để ngăn chặn và xử nghiêm tình trạng nêu trên, Bộ TN&MT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổ chức thực hiện công khai qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công khai thông tin các dự án nhà ở đã được phê duyệt trên địa bàn tại trụ sở UBND cấp huyện, xã và tại khu đất thực hiện dự án và trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương để cho mọi tổ chức, cá nhân dễ dàng nắm bắt thông tin trước khi thực hiện các giao dịch, đảm bảo tính công khai, minh bạch.

Bộ TN&MT cũng đề nghị công khai các dự án nhà ở đã được phê duyệt nhưng có vi phạm pháp luật về đất đai, không đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở.

Ngoài ra, UBND các tỉnh cũng được đề nghị chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, rà soát nhằm kịp thời phát hiện và xử ngay các vi phạm nêu trên. Trường hợp có dấu hiệu lừa đảo cần kịp thời thông báo cho cơ quan bảo vệ pháp luật để xử theo qui định.

Đồng thời, UBND các tỉnh cũng cần chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, phổ biến để các tổ chức, cá nhân được biết, thực hiện đúng các qui định về việc thực hiện dự án đầu tư, việc mua bán kinh doanh nhà đất theo qui định của pháp luật về đất đai và các pháp luật khác có liên quan.

UBND các tỉnh tuyên truyền, khuyến cáo đến các tổ chức, cá nhân cần liên hệ với cơ quan TN&MT, xây dựng và chính quyền địa phương tìm hiểu thông tin dự án trước khi tiến hành giao dịch để tránh rủi ro khi mua nhà đất không đúng qui định.

Theo Bộ TN&MT, Sở TN&MT các tỉnh cần tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các nội dung trên và tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện trên địa bàn về Bộ TN&MT (thông qua Tổng cục Quản đất đai để tổng hợp) trước ngày 15/12/2019.

chọn