Sơn Tây sẽ thu hồi hơn 140 ha đất năm 2021 để làm 30 dự án, trong đó có cầu qua sông Tích

Trong số hơn 140 ha đất sẽ thu hồi năm 2021 tại thị xã Sơn Tây có một số sự án đáng chú ý như nâng cấp đường tỉnh lộ 418, đường tỉnh Tản Lĩnh - Yên Bài, xây cầu Cộng...
Sơn Tây sẽ thu hồi hơn 140 ha đất năm 2021 để làm 30 dự án, trong đó có đường tỉnh lộ 418  - Ảnh 1.

Thị xã Sơn Tây. (Ảnh: Báo Chính phủ).

Theo Nghị quyết số 21 về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, thị xã Sơn Tây có 30 dự án với tổng diện tích 244 ha. Trong đó, diện tích thu hồi đất là 140,54 ha, diện tích chuyển mục đích đất lúa là 9,48 ha. 

Cụ thể, thị xã Sơn Tây thu hồi đất để nâng cấp, cải tạo và xây dựng các dự án giao thông, xây dựng hạ tầng kĩ thuật khu đất đấu giá; xây dựng trung tâm văn hoá...

Một số dự án giao thông đang và sắp triển khai năm 2021 tại thị xã Sơn Tây: Nâng cấp cải tạo tuyến tỉnh lộ 418 đoạn KM 0 + KM 3 thu hồi 1,12 ha; nâng cấp đường tỉnh Tản Lĩnh - Yên Bài (nối từ Đại lộ Thăng Long kéo dài đến tỉnh lộ 414) thu hồi 2 ha; xây cầu Cộng bắc quan sông Tích. 

Dưới đây là danh sách chi tiết các dự án sẽ thu hồi đất năm 2021 trên địa bàn thị xã Sơn Tây:

Sơn Tây sẽ thu hồi hơn 140 ha đất năm 2021 để làm 30 dự án, trong đó có đường tỉnh lộ 418  - Ảnh 1.

Sơn Tây sẽ thu hồi hơn 140 ha đất năm 2021 để làm 30 dự án, trong đó có đường tỉnh lộ 418  - Ảnh 2.

Sơn Tây sẽ thu hồi hơn 140 ha đất năm 2021 để làm 30 dự án, trong đó có đường tỉnh lộ 418  - Ảnh 3.

Sơn Tây sẽ thu hồi hơn 140 ha đất năm 2021 để làm 30 dự án, trong đó có đường tỉnh lộ 418  - Ảnh 4.

Sơn Tây sẽ thu hồi hơn 140 ha đất năm 2021 để làm 30 dự án, trong đó có đường tỉnh lộ 418  - Ảnh 5.

(Ảnh chụp màn hình).