Thanh Hóa bổ sung 279 dự án đấu giá đất năm 2021, dự kiến thu về hơn 4.166 tỷ đồng

Tỉnh Thanh Hóa quyết định bổ sung 279 dự án với tổng diện tích 402,5 ha vào danh mục đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021. Dự kiến số tiền sử dụng đất thu về là 4.166,5 tỷ đồng.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định phê duyệt bổ sung, điều chỉnh danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 và Danh mục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các đơn vị trên địa bàn.

Cụ thể, tỉnh này bổ sung 279 dự án với tổng diện tích 402,5 ha vào danh mục đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021. Tổng diện tích đất thực hiện đấu giá là 159,3 ha, dự kiến số tiền sử dụng đất thu về khoảng 4.166,5 tỷ đồng.

Một số dự án có diện tích lớn đấu giá, gồm: Khu dân cư mới phía Đông đường Lam Sơn giai đoạn 1 quy mô 10 ha (thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống); khu dân cư trung tâm xã Hà Lai quy mô 14 ha (xã Hà Lai, huyện Hà Trung); khu dân cư trung tâm thùng đấu ao gạo quy mô 18,4 ha (xã Hà Bình, huyện Hà Trung); khu dân cư thôn Kim Hưng và Kim Phát quy mô 15 ha (xã Hà Đông, huyện Hà Trung),...

Ngoài ra, Thanh Hóa quyết định đưa hai dự án với tổng diện tích 2,64 ha ra khỏi danh mục đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021.

Tỉnh cũng điều chỉnh lại diện tích và số tiền đối với hai dự án trong danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021.

Đối với danh mục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, địa phương có 6 cở sở, trong đó, tổng diện tích đất là 35.192,7 m2, tổng diện tích sử dụng sàn nhà 11.638,5 m2.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa khẩn trương tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các dự án theo quy định của pháp luật.

Các đơn vị được giao rà soát lại quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và các nội dung khác có liên quan đối với từng dự án đảm bảo các quy định của pháp luật hiện hành mới được tổ chức đấu giá.

Danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2021 TẠI ĐÂY

chọn
Bộ Tài chính đang rà soát quy định về trái phiếu doanh nghiệp, kể cả Nghị định 65
Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rất rõ phải rà soát ngay, kể cả Nghị định 65 vừa mới ban hành, để nếu có vấn đề gì, tình hình biến đổi như thế nào và cần bổ sung hoặc thay đổi thì chúng ta phải thực hiện ngay để thị trường quay trở lại.