Thanh Hóa đấu giá 38 lô đất tại huyện Hoằng Hóa, khởi điểm từ 684 triệu đồng/lô

38 lô đất ở với tổng diện tích 4.908 m2 tại xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa sẽ được tổ chức đấu giá vào ngày 26/4 tới đây.

Đơn vị có tài sản đấu giá là UBND huyện Hoằng Hóa. Đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá Hợp danh Năm Châu, có địa chỉ tại số 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, điện thoại: 0904235586/0329869890.

Tài sản đấu giá là Quyền sử dụng đất 38 lô đất từ lô CL-39 đến lô CL-76 khu dân cư xã Hoằng Lộc thuộc MBQH số 5318A/QĐ-UBND ngày 7/8/2020, có tổng diện tích là 4.908 m2.

Cụ thể, các lô đất ở này có diện tích từ 114 m2 đến 192 m2/lô. Mỗi lô có giá khởi điểm từ 684 triệu đồng đến hơn 2,3 tỷ đồng/lô. Tổng giá khởi điểm hơn 34 tỷ đồng. Tiền đặt trước từ 136 triệu đồng đến 460 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá. Tiền mua hồ sơ 500 nghìn đồng/bộ.

 Danh sách các lô đất sắp được đấu giá.

Người tham gia đấu giá tự tìm hiểu thực địa khu đất đấu giá và tham khảo hồ sơ được niêm yết công khai tại trụ sở Công ty, UBND xã Hoằng Lộc, Trung tâm hội nghị huyện Hoằng Hóa từ nay đến ngày 22/4.

Bán và tiếp nhận hồ sơ từ nay đến ngày 22/4 tại trụ sở UBND xã Hoằng Lộc và tại Công ty Đấu giá Hợp danh Năm Châu từ nay đến ngày 23/4.

Thời gian nộp tiền đặt trước trong các ngày 21/4, 22/4 và ngày 25/4. Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 3534201027074 của Công ty Đấu giá Hợp danh Năm Châu, mở tại ngân hàng Agribank chi nhánh Ba Đình - Nam Thanh Hóa.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. Buổi đấu giá sẽ diễn ra vào lúc 7h30 ngày 26/4 tại Hội trường Trung tâm hội nghị huyện Hoằng Hóa.

chọn