Thanh Hóa lập quy hoạch khu sinh thái rộng 436 ha ở khu kinh tế Nghi Sơn

Theo quy hoạch, khu sinh thái hồ Khe Lau (ST-05) thuộc khu kinh tế (KKT) Nghi Sơn có diện tích khoảng 436 ha với các chức năng công cộng dịch vụ, du lịch, nghỉ dưỡng, lâm viên, vui chơi giải trí...

Ngày 26/1, UBND tỉnh Thanh Hoá đã phê duyệt nhiệm vụ, dự toán khảo sát, lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu sinh thái hồ Khe Lau (ST-05), KKT Nghi Sơn.

Cụ thể, phạm vi và ranh giới lập quy hoạch phân khu thuộc xã Yên Lạc, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. Phía Bắc giáp xã Công Liêm, huyện Nông Cống; phía Nam giáp xã Yên Lạc, huyện Như Thanh; phía Đông giáp núi Hòn Trường và núi Bái Trắng xã Yên Lạc, huyện Như Thanh; phía Tây giáp đường giao thông theo quy hoạch.

Thanh Hóa sắp có khu sinh thái rộng 436 ha - Ảnh 1.

Bản đồ quy hoạch định hướng phát triển không gian KKT Nghi Sơn đến năm 2025. (Ảnh: nghison.gov.vn).

Quy mô lập quy hoạch phân khu khoảng 436 ha; quy mô thành lập bản đồ địa hình phục vụ lập quy hoạch diện tích khoảng 458 ha; dự kiến quy mô dân số khoảng 1.000 người.

Tính chất khu lập quy hoạch là khu sinh thái, nghỉ dưỡng thuộc KKT Nghi Sơn bao gồm các chức năng như công cộng dịch vụ, du lịch; công viên rừng; vui chơi giải trí tổng hợp kết hợp nghỉ dưỡng…

Thời gian lập đồ án quy hoạch không quá 9 tháng kể từ ngày phê duyệt nhiệm vụ. Dự toán kinh phí thực hiện lập quy hoạch hơn 2,5 tỷ đồng sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh và cấc nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Cùng ngày, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng ra quyết định phê duyệt dự toán khảo sát, lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 KCN số 06A, KKT Nghi Sơn.

Phạm vi, ranh giới nghiên cứu thuộc địa giới hành chính phường Tĩnh Hải và phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn, được xác định như sau: phía Bắc giáp đường giao thông theo quy hoạch; phía Nam giáp KCN số 6; phía Đông giáp cảng biển theo quy hoạch; phía Tây giáp đường Bắc Nam 2.

Quy mô nghiên cứu quy hoạch khoảng 148 ha; quy mô khảo sát địa hình phục vụ lập quy hoạch khoảng 182 ha.

Về tính chất, đây sẽ là KCN trong KKT Nghi Sơn gắn với chức năng kho tàng. Thời gian lập đồ án quy hoạch không quá 6 tháng sau khi dự toán quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

Kinh phí thực hiện lập quy hoạch hơn 2,8 tỷ đồng sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

chọn