Thanh Hoá sẽ đấu giá hơn 1.000 ha đất năm nay, dự thu 25.000 tỷ đồng

Năm 2023, Thanh Hoá dự kiến đấu giá 957 dự án trên địa bàn, dự kiến thu về 25.041 tỷ đồng. Tiền sử dụng đất thu được dự kiến là 16.000 tỷ đồng.

Thông tin từ Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá, theo Danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022, toàn tỉnh có 708 dự án với tổng diện tích đất đấu giá 720,7 ha; số tiền sử dụng đất dự kiến thu được là 16.660 tỷ đồng (trong đó, số tiền sử dụng đất thu được sau khi trừ chi phí giải phóng mặt bằng (GPMB) và đầu tư hạ tầng kỹ thuật là 9.946 tỷ đồng).

Đến ngày 5/12/2022, tỉnh đã thực hiện đấu giá 223 dự án với tổng diện tích đất 89,5 ha; tổng số tiền trúng đấu giá 6.794,4 tỷ đồng, đạt 40,8% kế hoạch. Các địa phương có số tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất lớn là huyện Quảng Xương (1.263,4 tỷ đồng), huyện Hoằng Hóa (775,7 tỷ đồng), TP Sầm Sơn (709,5 tỷ đồng), thị xã Nghi Sơn (689,5 tỷ đồng),…

Năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh với 957 dự án (gồm dự án chuyển tiếp và dự án mới); tổng diện tích đất dự kiến đấu giá 1.042 ha.

Tổng số tiền sử dụng đất dự kiến thu được 25.041 tỷ đồng, trong đó tiền sử dụng đất thu được (sau khi trừ chi phí GPMB, đầu tư hạ tầng kỹ thuật) là 16.000 tỷ đồng.

chọn
'Thị trường trái phiếu doanh nghiệp sắp tới sẽ bước vào chu kỳ mới với nhiều thay đổi cốt lõi'
Theo dự báo của FiinGroup, thị trường vốn năm 2023 sẽ tiếp tục đối mặt với khó khăn về thanh khoản, mặt bằng lãi suất dự báo neo cao trong nửa đầu năm. Song, thị trường TPDN sẽ bước vào một chu kỳ mới, giúp kênh vốn này phát triển bền vững hơn.