Thanh Thủy, Phú Thọ đấu giá 29 ô đất liền kề, khởi điểm từ 800 triệu đồng/ô

29 ô đất ở tại xã Tu Vũ và xã Đoan Hạ, huyện Thanh Thủy sẽ được tổ chức đấu giá vào ngày 21/10 và 28/10 tới đây.

Cơ quan có tài sản là UBND huyện Thanh Thủy, điện thoại: 0988576886 - 0968162578. Đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ, địa chỉ tại số 36 Kim Đồng, Gia Cẩm, TP Việt Trì, điện thoại: 0210 3842 215.

23 ô đất tại xã Tu Vũ

Khu đất đấu giá gồm 10 ô đất ở tại khu 17 Đồng Thị và 13 ô đất ở tại khu 13 Vật Trong, xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy.

Các ô đất có diện tích từ 200 m2 đến 372 m2/ô với mức giá khởi điểm từ 4 đến 5triệu đồng/m2. Tiền đặt trước từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng/ô, bước giá 50 triệu đồng/ô. Tiền mua hồ sơ 500 nghìn đồng/bộ.

Thanh Thủy, Phú Thọ đấu giá 29 ô đất liền kề, khởi điểm từ 800 triệu đồng/ô - Ảnh 1.

Danh sách các ô đất sắp được đấu giá tại xã Tu Vũ.

Bán hồ sơ đấu giá tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Thủy; Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ và UBND xã Tu Vũ đến 16h ngày 18/10.

Xem tài sản trong hai ngày 7/10 và 8/10. Khách hàng có nhu cầu đi xem tài sản liên hệ trước với Công ty để được hướng dẫn đi xem ô đất trên thực địa hoặc khách hàng hàng tự đi xem theo sơ đồ quy hoạch của ô đất.

Nộp hồ sơ đấu giá và phiếu trả giá từ nay đến 16h30 ngày 18/10, hồ sơ đấu giá và phiếu trả giá của khách hàng được niêm phong và gửi bảo đảm qua đường bưu chính đến Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Thủy.

Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 18/10 đến 17h ngày 20/10. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 810055589300001 của Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ mở tại Ngân hàng Nam Á – chi nhánh Thanh Thủy.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Buổi công bố giá sẽ diễn ra vào lúc 8h ngày 21/10 tại Hội trường UBND xã Tu Vũ.

6 ô đất tại xã Đoan Hạ

Khu đất đấu giá nằm tại khu Đồng Sào, xã Đoan Hạ, huyện Thanh Thủy.

Các ô đất có diện tích 215 m2/ô với mức giá khởi điểm 9 triệu đồng/m2. Tiền đặt trước 200 triệu đồng/ô, bước giá 100 triệu đồng/ô. Tiền mua hồ sơ 500 nghìn đồng/bộ.

Thanh Thủy, Phú Thọ đấu giá 29 ô đất liền kề, khởi điểm từ 800 triệu đồng/ô - Ảnh 2.

Các ô đất tại xã Đoan Hạ sắp được đấu giá.

Bán hồ sơ đấu giá tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Thủy; Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ và UBND xã Đoan Hạ đến 16h ngày 25/10.

Xem tài sản trong hai ngày 18/10 và 19/10. Khách hàng có nhu cầu đi xem tài sản liên hệ trước với Công ty để được hướng dẫn đi xem ô đất trên thực địa hoặc khách hàng hàng tự đi xem theo sơ đồ quy hoạch của ô đất.

Nộp hồ sơ đấu giá và phiếu trả giá từ nay đến 16h30 ngày 25/10, hồ sơ đấu giá và phiếu trả giá của khách hàng được niêm phong và gửi bảo đảm qua đường bưu chính đến Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Thủy.

Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 25/10 đến 17h ngày 27/10. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 810055589300001 của Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ mở tại Ngân hàng Nam Á – chi nhánh Thanh Thủy.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Buổi công bố giá sẽ diễn ra vào lúc 8h ngày 28/10 tại Hội trường UBND xã Đoan Hạ.

chọn