Thêm lãnh đạo Xây dựng SCG từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên

Ngày 17/3, Xây dựng SCG đã thông báo đơn từ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát công ty của bà Nguyễn Thị Hồng Nhung và ông Nguyễn Hoàng Anh, trước đó, tại ngày 16/3, công ty cũng cho biết đã nhận được đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Vũ Anh Phương và ông Nguyễn Việt Hải.

Ngày 17/3, CTCP Tập đoàn Xây dựng SCG (mã chứng khoán: SCG) đã công bố đơn từ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát công ty của bà Nguyễn Thị Hồng Nhung và ông Nguyễn Hoàng Anh.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung và ông Nguyễn Hoàng Anh được bổ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát của SGC từ tháng 4/2021, ngoài ra, bà Nhung còn là chuyên viên phòng Kiểm soát thủ tục của CTCP Sunshine Homes (từ tháng 12/2020) còn Hoàng Anh là chuyên viên Ban kiểm soát nội bộ của Sunshine Homes (từ tháng 10/2020).

Trước đó, tại ngày 16/3, công ty cũng cho biết đã nhận được đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty của ông Vũ Anh Phương và ông Nguyễn Việt Hải.

Ông Vũ Anh Phương sinh năm 1979, chuyên môn là kỹ sư xây dựng. Về quá trình công tác, từ năm 2002 – 2003, ông làm kỹ sư tại Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội HUDI; năm 2003 – 2008, Chỉ huy Trưởng, Đội trưởng tại Công ty Phát triển Nhà Hà Nội – Hancic; năm 2009 – 2013, Giám đốc dự án tại Công ty EuroWindow Holding; năm 2013 – 2019, Giám đốc dự án và Phó Giám đốc tại CTCP Đầu tư Mai Linh; từ ngày 15/4/2021 đến 9/6/2022, ông giữ vị trí Thành viên HĐQT Độc lập tại SCG từ tháng 8/2020.

Ngày 9/6/2022, ông Phương được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc của SCG. Song, tới ngày 3/1, SCG đã công bố quyết định miễn nhiệm vị trí Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật công ty của ông Phương. Đồng thời, HĐQT bổ nhiệm ông Bùi Văn Tư thay thế.

Về phía ông Nguyễn Việt Hải, ông được bổ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT công ty tại ĐHĐCĐ năm 2022 ngày 25/6.

Xây dựng SCG cho biết, đơn từ nhiệm của các thành viên trên sẽ được công ty trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua và sẽ bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát theo quy định của điều lệ, pháp luật.

Ngày 28/2, HĐQT Xây dựng SCG đã thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự là ngày 21/3.

Thời gian tổ chức đại hội dự kiến là vào tháng 4, hình thức tổ chức họp là trực tuyến và/hoặc trực tiếp tùy vào tình hình thực tế.

chọn
Hải Phòng yêu cầu Kinh Bắc khởi công các dự án Tràng Cát, Tràng Duệ 3 vào giữa 2024
TP Hải Phòng đã yêu cầu nhà đầu tư các dự án Khu đô thị Tràng Cát và KCN Tràng Duệ 3 tập trung thực hiện theo tiến độ, khởi công các dự án vào tháng 5 và tháng 6/2024.