SCG thực hiện 34% chỉ tiêu lãi sau 6 tháng, đang có hơn 5.400 tỷ đồng khoản phải thu

Theo BCTC SCG, công ty đạt lợi nhuận sau thuế 64,3 tỷ đồng sau 6 tháng kinh doanh, tương đương hoàn thành 34% chỉ tiêu lãi. Tại thời điểm cuối quý II, tổng tài sản của SCG đạt gầ 6.000 tỷ đồng, chiếm hơn 90% là các khoản phải thu.

Theo báo cáo tài chính vừa công bố của CTCP Tập đoàn Xây dựng SCG (mã chứng khoán: SCG), quý II/2022, công ty đạt doanh thu thuần hợp nhất 1.055 tỷ đồng.

Trong quý, công ty ghi nhận thêm doanh thu bán hàng hóa và thiết kế, thi công nội thất, song, nguồn thu chính từ hợp đồng xây dựng giảm 18% so với cùng kỳ, kéo tổng doanh thu thuần giảm 11%.

 Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của Xây dựng SCG. (Nguồn: Hiền Minh tổng hợp). 

Theo SCG, doanh thu quý II tập trung tại các dự án, hạng mục tỷ lệ lợi nhuận thấp dẫn đến lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ thấp, bên cạnh đó, công ty con là CTCP Sunshine - Design không có doanh thu trong quý. Do đó, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty giảm 49%, đạt 45,5 tỷ đồng. 

Lũy kế nửa đầu năm, doanh thu thuần của công ty đạt 1.487 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 64,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 3% và 38% so với nửa đầu năm 2021. 

Năm nay, SCG đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 189 tỷ đồng , như vậy, sau 6 tháng đầu kinh doanh, công ty đã thực hiện được 34% chỉ tiêu đã đề ra.

Tại ngày 30/6/2022, tổng tài sản của công ty là 5.990 tỷ đồng, tăng 23% so với thời điểm đầu năm.

Chiếm hơn 90% trong tổng tài sản SCG là khoản phải thu 5.423 tỷ đồng, tăng 30% so với đầu năm, trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng là 2.566 tỷ đồng và trả trước cho người bán ngắn hạn là 2.109 tỷ đồng.

Giá trị hàng tồn kho của công ty cũng tăng 22% lên hơn 223,5 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dàng tại các dự án như công trình Sunshine Crystal River - CT01 (68,3 tỷ đồng), văn phòng giao dịch Umee (23,3 tỷ đồng), khu nhà ở cao tầng Phú Nhuận (E2) (17,5 tỷ đồng),...

Nợ phải trả tính đến cuối quý II là 4.809 tỷ đồng, tăng 28% so với đầu năm, trong đó, nợ tài chính là 1.888 tỷ đồng, tăng 17%, phần lớn là các khoản vay dài hạn nhằm bổ sung vốn lưu động và thực hiện dự án Khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Empire.

chọn
Nhiều dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội vào danh mục thu hồi đất
Sáng nay 22/9, tại kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp chuyên đề), các đại biểu HĐND TP Hà Nội đã thống nhất cao thông qua nghị quyết điều chỉnh, bổ sung mục đích các dự án thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn thành phố.