SCG báo lãi sau thuế gần 70 tỷ đồng sau 9 tháng

Sau 9 tháng, doanh thu hợp nhất của Xây dựng SCG ghi nhận 1.841 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 67,2 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn Xây dựng SCG (mã chứng khoán: SCG) vừa công bố BCTC quý III, với doanh thu thuần hơn 354 tỷ đồng, phần lớn là doanh thu hợp đồng xây dựng và ghi nhận thêm doanh thu bán hàng hóa hơn 89 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp gần 23 tỷ đồng.

 Kết quả kinh doanh 9 tháng của SCG. (Nguồn: Quỳnh Anh tổng hợp từ BCTC).

Doanh thu tài chính hơn 57 tỷ đồng, nhờ tăng lãi cho vay, tiền gửi. Bên cạnh đó, đóng góp nhiều nhất vào khoản doanh thu này là lãi ứng trước hợp đồng thi công tại dự án Sunshine Marina Nha Trang gần 36 tỷ đồng, không đổi so với cùng kỳ.

Sau khi trừ các chi phí, công ty báo lãi sau thuế gần 3 tỷ đồng. Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 2.092 tỷ đồng và 67,2 tỷ đồng. Tổng tài sản tính đến cuối quý III ghi nhận gần 6.527 tỷ đồng.

Tổng các khoản phải thu hơn 5.969 tỷ đồng. Khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng gần 2.376 tỷ đồng, trong đó gần 1.583 tỷ đồng từ khách hàng là các bên liên quan.

Bên cạnh đó, khoản trả trước cho người bán đạt hơn 2.780 tỷ đồng. 

Dư nợ tài chính tại thời điểm cuối quý III đạt 2.578 tỷ đồng, trong đó dư nợ dài hạn là 1.642 tỷ đồng.

Mặt khác, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn gần 543 tỷ đồng.

chọn
Nhiều dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội vào danh mục thu hồi đất
Sáng nay 22/9, tại kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp chuyên đề), các đại biểu HĐND TP Hà Nội đã thống nhất cao thông qua nghị quyết điều chỉnh, bổ sung mục đích các dự án thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn thành phố.