Tổng Công ty 36 lỗ lũy kế 8 tỷ đồng sau 9 tháng

Quý III, doanh thu thuần của Tổng Công ty 36 tăng 52% so với cùng kỳ nhờ hoạt động xây lắp. Với giá vốn, chi phí cao, công ty lỗ 3,3 tỷ đồng, song đã giảm so với khoản lỗ 10,8 tỷ đồng cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, lỗ sau thuế của công ty đạt gần 8 tỷ đồng.

Tổng Công ty 36 – CTCP (mã chứng khoán: G36) mới công bố BCTC quý III với doanh thu thuần gần 307 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ, phần lớn đến từ doanh thu hoạt động xây lắp. Giá vốn hàng bán gần 280 tỷ đồng, tăng 54%, biên lợi nhuận gộp giảm từ 10,3% xuống 8,8%.

Các chi phí ăn mòn lợi nhuận gộp dẫn đến công ty lỗ sau thuế gần 3,3 tỷ đồng. Song, khoản lỗ này đã cải thiện so với cùng kỳ (lỗ 10,8 tỷ đồng) nhờ không phải trích lập dự phòng đầu tư vào Công ty TNHH BOT 36.71.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt hơn 622 tỷ đồng, tăng 2% so với quý III/2021, lỗ sau thuế gần 8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gần 13 tỷ đồng. Như vậy, so với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm nay là 707 triệu đồng, công ty cần thực hiện 8,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý IV để đạt mục tiêu.

  Kết quả kinh doanh 9 tháng của G36. Nguồn: Quỳnh Anh tổng hợp từ BCTC.  

Tổng tài sản tính đển ngày 30/9 ghi nhận 4.851 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn gần 1.240 tỷ đồng, tăng 3,3%, trong đó phải thu của khách hàng gần 495 tỷ đông, trả trước cho người bán gần 397 tỷ đồng, phải thu khác hơn 294 tỷ đồng…

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang hơn 682 tỷ đồng, tăng 30%, chủ yếu từ các dự án như công trình hỗn hợp và TS huyện Nghi Lộc (149 tỷ đồng), Khu Tái định cư Tây Bắc, TP Sa Pa (263 tỷ đồng), dự án số 6-8 đường Chùa Bộc, Hà Nội (214 tỷ đồng)…

Hàng tồn kho hơn 789 tỷ đồng, tăng 9%, trong đó 783 tỷ đồng là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Tổng nợ phải trả hơn 3.783 tỷ đồng, chiếm 78% tổng vốn, giảm 3%. Vay và nợ thuê tài chính cả ngắn và dài hạn hơn 1.387 tỷ đồng, tăng 18,5% so với giá trị đầu năm, phần lớn vay từ các ngân hàng như BIDV, Vietinbank, Agribank…

Ngoài ra, người mua trả tiền trước ngắn hạn hơn 922 tỷ đồng, giảm 12% so với giá trị đầu năm.

Vốn chủ sở hữu gần 1.068 tỷ đồng, giảm hơn 10 tỷ đồng so với đầu năm do ghi nhận khoản lỗ luỹ kế.

Dòng tiền kinh doanh âm hơn 603 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty thu hồi cho vay hơn 262 tỷ đồng, cùng các khoản thu chi khác dẫn đến dòng tiền đầu tư dương 268 tỷ đồng. Dòng tiền tài chính cũng dương 182 tỷ đồng do nhận hơn 1.020 tỷ đồng từ đi vay. 

Qua đó, dòng tiền thuần trong kỳ âm 153 tỷ đồng.

chọn
Thông tin trước ngày xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát
Ngày mai (5/3), Tòa án Nhân dân (TAND) TP HCM sẽ bắt đầu xét xử bà trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 người khác về những sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, SCB và các tổ chức liên quan.