Thành viên HĐQT Tổng Công ty 36 (G36) xin từ nhiệm

Tổng Công ty 36 vừa thông báo nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT công ty của ông Nguyễn Văn Hiền.

Tổng Công ty 36 - CTCP (mã chứng khoán: G36) vừa thông báo nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT công ty của ông Nguyễn Văn Hiền. Ngoài chức vụ thành viên HĐQT không điều hành của Tổng Công ty 36, ông Hiền còn là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc CTCP Xây lắp và Thương mại Trường Lộc.

Ông Hiền cho biết, trong bối cảnh lạm phát toàn cầu, xung đột chiến tranh, Covid-19 và giá cả nguyên, nhiên liệu vật liệu tăng cao nên việc điều hành Trường Lộc đã chiếm hầu hết quỹ thời gian của ông, do vậy, ông không thể bố trí thời gian, công sức để đóng góp tư duy hoạch định chiến lược phát triển cho Trường Lộc và Tổng Công ty 36 trên cương vị được phân công như hiện nay.

Sau khi ông Hiền từ nhiệm, HĐQT của Tổng Công ty 36 còn lại 4 thành viên gồm ông Nguyễn Đăng Giáp (Chủ tịch HĐQT), ông Nguyễn Đăng Thuận, ông Đặng Thanh Thế và bà Trần Thị Trang.

Liên quan đến tình hình điều chỉnh nhân sự của công ty, ngày 28/2, HĐQT công ty đã bổ nhiệm ông Trần Thái Bình giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty 36 kể từ ngày 1/3.

Về tình hình kinh doanh của Tổng công ty 36, tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vừa qua, lãnh đạo công ty cho biết kế hoạch năm nay là sẽ tập trung tháo gỡ các khó khăn cho dự án BOT quốc lộ 19 và BOT quốc lộ 6, tìm kiếm các nhà đầu tư có tiềm năng để chuyển nhượng hai dự án nhằm giảm gánh nặng tài chính.

Đánh giá về năm 2022, công ty xác định đây sẽ là một năm khó khăn, bởi nhiều đơn vị không còn công trình chuyển tiếp, thậm chí đã hết việc làm từ năm trước do dịch Covid-19. Cùng với đó, việc thực hiện thoái vốn Nhà nước cũng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

Quý II/2022, công ty không ghi nhận doanh thu từ hoạt động bất động sản dẫn đến doanh thu thuần giảm 23% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 315,3 tỷ đồng, công ty báo lỗ sau thuế 4,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 2,2 tỷ đồng.

chọn
Đại gia Hậu 'Pháo' từng bất ngờ về sự phát triển nhanh chóng của Tập đoàn Phúc Sơn
"Đôi khi nhìn lại chặng đường đã đi qua, chính tôi cũng cảm thấy bất ngờ”, ông Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn từng chia sẻ khi nói về chặng đường phát triển nhanh chóng của doanh nghiệp.