Tổng Công ty 36 thoát lỗ năm 2022 nhờ hoạt động tài chính trong quý IV

Quý IV/2022, Tổng Công ty 36 thoát lỗ nhờ có khoản doanh thu tài chính tăng 97% so với cùng kỳ, qua đó báo lãi cả năm gần 24 tỷ đồng, sau khi lỗ liên tiếp trong 9 tháng đầu năm.

Tổng Công ty 36 - CTCP (mã chứng khoán: G36) vừa công bố báo cáo tài chính, cho thấy quý IV/2022, công ty đạt doanh thu thuần 700 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ, phần lớn là doanh thu hoạt động xây lắp, tăng gần 30%. Ngược lại, trong quý, công ty không ghi nhận doanh thu kinh doanh bất động sản như cùng kỳ. 

 KQKD năm 2022 của Tổng Công ty 36. (Nguồn: HM tổng hợp từ BCTC doanh nghiệp). 

Doanh thu tài chính trong quý cũng tăng 97% lên mức 32,9 tỷ đồng nhờ có thêm hơn 30,5 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính khác so với cùng kỳ. Công ty cho biết chi tiết về khoản phát sinh thêm này. Ngoài ra, công ty cũng hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư gần 34,8 tỷ đồng. 

Song, do không có khoản lãi 28,2 tỷ đồng từ công ty liên doanh/liên kết như cùng kỳ, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng mạnh. Do đó, lãi sau thuế 31,9 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo giải trình của công ty, chênh lệch này là do trong quý, lợi nhuận của Công ty TNHH BOT 36.71 giảm so với cùng kỳ. Đơn vị trên là công ty con của Tổng Công ty 36, chuyên về lĩnh vực xây dựng công trình đường sắt, đường bộ. 

Lũy kế cả năm 2022, doanh thu thuần của Tổng Công ty 36 đạt 1.322 tỷ đồng, tăng 14% và lãi sau thuế đạt 23,9 tỷ đồng, tăng 11%. 

So sánh với kế hoạch lãi sau thuế 707 triệu đồng mà Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua hồi tháng 3/2022, công ty đã vượt mục tiêu lợi nhuận năm, dù sau 9 tháng kinh doanh đầu năm, công ty báo lỗ sau thuế gần 8 tỷ đồng. 

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của công ty đạt gần 4.938 tỷ đồng, giảm nhẹ so với con số 4.981 tỷ đồng hồi đầu năm, trong đó, chiếm tỷ trọng lớn nhất là tài sản cố định 1.361 tỷ đồng, giảm 3%. 

Công ty cũng ghi nhận 1.314 tỷ đồng các khoản phải thu, tăng 9%, phần lớn là phải thu của khách hàng ngắn hạn. 

Giá trị tồn kho đạt 766 tỷ đồng, tăng 6,2%, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang cũng tăng 41% so với đầu năm, đạt 740 tỷ đồng, ghi nhận tại các dự án như Công trình hỗn hợp huyện Nghi Lộc (150,7 tỷ đồng), dự án Đầu tư xây dựng nhà ở thị trấn Bắc Hà, tỉnh Lào Cai (60,6 tỷ đồng),...

Tổng dư nợ tài chính của Tổng Công ty 36 tại thời điểm cuối năm 2022 đạt 1.291 tỷ đồng, tăng 10,3% so với đầu năm, gồm các khoản vay ngân hàng như Vietinbank. BIDV, Agribank và vay cá nhân. Dư nợ tài chính trên cũng tương đương cao gấp 1,17 lần vốn chủ sở hữu doanh nghiệp, tăng so với con số 1,09 hồi đầu năm. 

chọn
Bóng dáng 'đại gia thép' Nosco tại khu đô thị sắp xây dựng ở Bắc Giang
Khu đô thị Mỹ Hưng dự kiến bắt đầu thi công từ quý III/2024, đến quý IV/2025 sẽ hoàn thành và đưa vào kinh doanh. Chủ đầu tư dự án là Vietsing Group, doanh nghiệp có bóng dáng đại gia ngành thép Nosco.