Lợi nhuận Tổng Công ty 36 phục hồi trong quý II, đòn bẩy tài chính đang ở mức cao

Quý II/2022, Tổng Công ty 36 báo lãi sau thuế, song, khoản lỗ quý I kéo công ty lỗ lũy kế 2,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nợ tài chính của công ty đã tăng 26% so với đầu năm.

Tổng Công ty 36 - CTCP (mã chứng khoán: G36) vừa công bố báo cáo tài chính quý II với doanh thu thuần đạt 246,5 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ tăng doanh thu từ hoạt động xây lắp (240 tỷ đồng). Tương tự cùng kỳ, công ty không phát sinh doanh thu từ mảng bất động sản. 

Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính của công ty giảm 43%, còn 8,9 tỷ đồng, đến từ giảm khoản lãi tiền gửi, tiền cho vay. Bên cạnh đó, công ty cũng không ghi nhận khoản lỗ 21 tỷ đồng từ công ty liên doanh, liên kết như cùng kỳ.

Kết quả, công ty báo lãi sau thuế 5,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 15,5 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, trong quý II năm nay, do không phải trích lập dự phòng đầu tư vào Công ty TNHH BOT 36.71 nên lợi nhuận sau thuế có sự chênh lệch như trên.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Tổng Công ty 36 đạt doanh thu thuần 315,6 tỷ đồng giảm 23% so với cùng kỳ, lỗ sau thuế 2,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 2,2 tỷ đồng.

 KQKD 6 tháng đầu năm của Tổng Công ty 36. (Nguồn: Trương Nhi tổng hợp từ BCTC doanh nghiệp).

Tại ngày 30/6/2022, tổng tài sản của Tổng Công ty 36 là 5.022 tỷ đồng, không tăng nhiều so với thời điểm đầu năm. Chiếm phần lớn trong tổng tài sản của công ty là khoản tài sản cố định 1.381 tỷ đồng, giảm hơn 21 tỷ đồng so với đầu năm. 

Bên cạnh đó, công ty cũng có 1.208 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn, tăng hơn 8 tỷ đồng, trong đó, phần lớn đến từ khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng là 452 tỷ đồng và trả trước cho người bán ngắn hạn là 411,7 tỷ đồng.

Giá trị hàng tồn kho của công ty đạt 808,7 tỷ đồng, tăng 12%, chủ yếu là nhờ tăng khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (801 tỷ đồng).

Trong kỳ, Tổng công ty cũng ghi nhận 672,7 tỷ đồng đến từ chi phí xây dựng cơ bản dở dang, tăng 28,3%, do tăng chi phí các dự án khu tái định cư Tây Bắc - TP Sapa - Lào Cai (262,4 tỷ đồng), dự án công trình hỗn hợp và TS huyện Nghi Lộc (143 tỷ đồng), dự án đầu tư xây dựng nhà ở thị trấn Bắc Hà tỉnh Lào Cai (27,8 tỷ đồng),...

Nợ phải trả tính đến cuối quý II là 3.949 tỷ đồng, tăng hơn 45 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó, nợ tài chính là 1.475 tỷ đồng, tăng 26% và cao gấp 1,4 lần vốn chủ sở hữu, phần lớn là tăng khoản vay từ ông Nguyễn Đăng Hùng (221 tỷ đồng) và ghi nhận thêm ba khoản vay dài hạn từ BIDV (9,8 tỷ đồng), Agribank (125,6 tỷ đồng) và ông Nguyễn Trọng Từ (3 tỷ đồng). 

chọn
Hình ảnh KCN Sạch rộng gần 145 ha đang xây dựng ở huyện Ân Thi và Khoái Châu, Hưng Yên
Khu công nghiệp Sạch tỉnh Hưng Yên có quy mô 143,08 ha, tổng vốn đầu tư 1.788,59 tỷ đồng, hoạt động đến năm 2071 tại xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu và xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.