Cenland hụt thu trong quý III do nhu cầu đầu tư BĐS giảm, không kịp ra hàng dự án đầu tư thứ cấp

Theo BCTC quý III của Cenland, công ty ghi nhận lãi sau thuế giảm 60% do nhu cầu đầu tư BĐS giảm sau các biến động thị trường giảm, một số dự án đầu tư thứ cấp của công ty cũng không kịp ra hàng trong quý.

CTCP Bất động sản Thế Kỷ (Cenland, mã chứng khoán: CRE) vừa công bố báo cáo tài chính quý III, với doanh thu thuần giảm 10% so với cùng kỳ, đạt 754,7 tỷ đồng.

Cenland cho biết, do thị trường bất động sản quý III có nhiều biến động không thuận lợi, hầu hết các ngân hàng đều siết chặt hơn các điều kiện cho vay mua bất động sản như bổ sung các điều kiện cho vay, kiểm soát chặt về hạn mức cho vay đối với mua bất động sản và chính sách tăng cường kiểm soát thị trường trái phiếu, bất động sản.

Nguyên nhân trên dẫn tới nhu cầu đầu tư bất động sản giảm mạnh, cùng với việc một số dự án đầu tư thứ cấp của công ty không kịp ra hàng trong quý III dẫn đến doanh thu đầu tư thứ cấp giảm.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý III của Cenland giảm 60%, đạt 31 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu thuần 3.316 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ, chủ yếu do giảm doanh thu từ đầu tư bất động sản. Song, giá vốn trong quý giảm 36%, nhờ đó, lợi nhuận gộp tăng 18% đạt 901 tỷ đồng. 

Cùng với đó, công ty còn ghi nhận doanh thu tài chính tăng 89% đạt 76 tỷ đồng, nhờ tăng lãi cho vay, lãi tiền gửi và lãi đầu tư trái phiếu. 

Chi phí bán hàng của công ty tăng 164%, đạt 306,2 tỷ đồng. Các chi phí khác như chi phí tài chính, chi phí quản lý cũng lần lượt tăng 7% và 31%. Công ty còn ghi nhận khoản lỗ khác 11,4 tỷ đồng.

Qua đó, lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng của Cenland giảm 21%, đạt 327,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm 22%, đạt 257 tỷ đồng.

 KQKD 6 tháng đầu năm của Cenland. (Nguồn: Trương Nhi tổng hợp từ BCTC doanh nghiệp).

Năm nay, công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần 8.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 900 tỷ đồng, như vậy, sau 3 quý kinh doanh, công ty đã thực hiện được 39% mục tiêu doanh thu và 36% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tính tới ngày 30/9, tổng tài sản của Cenland là 6.870 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Tổng các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn là 5.195 tỷ đồng, tăng 39%, trong đó, phải thu khác từ CTCP Bất động sản Galaxy Land 1.107 tỷ đồng theo hợp đồng nhằm thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở hoàn trả vốn dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm hành chính, trụ sở UBND bà đường trục trung tâm xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Ngoài ra, công ty cũng có khoản phải thu từ ký quỹ, ký cược 1.534 tỷ đồng, ghi nhận mới khoản phải thu từ khách hàng mua dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thanh (Hoa Tiên Paradise) 410,3 tỷ đồng,...

Việc tăng các khoản phải thu nói trên dẫn đến lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng của công ty âm 789 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công ty thu 1.387 tỷ đồng từ thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác và thu 2.884 tỷ đồng từ đi vay, qua đó giúp lưu chuyển tiền thuần trong kỳ dương 44,8 tỷ đồng.

Về phần nợ tài chính, tính tới cuối quý III, tổng nợ của Cenland là 1.992 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu kỳ, phần lớn do tăng khoản vay từ BIDV - chi nhánh Thái Hà (đạt gần 920 tỷ đồng)

chọn
Toàn ảnh KCN Kim Bảng 1 rộng 230 ha đang xây dựng
KCN Kim Bảng 1 có diện tích 230 ha, phía bắc giáp đường nhánh cầu Tân Lang theo quy hoạch; phía nam giáp CCN Đồng Hóa và khu dân cư; phía đông giáp CCN Lê Hồ và khu dân cư; phía tây giáp đường quy hoạch nối Vành đai 4 - Vành đai 5.