Lãi sau thuế Saigonres vượt 11% kế hoạch cả năm

Nhờ doanh thu từ dự án công ty mẹ, lợi nhuận sau thuế quý III của Saigonres 190 tỷ đồng, đóng góp chính vào lãi sau thuế lũy kế 9 tháng, vượt 11% kế hoạch năm.

CTCP Tổng CTCP Địa ốc Sài Gòn (Saigonres, mã chứng khoán: SGR) vừa công bố BCTC quý III với doanh thu thuần đạt 542 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ là 3,1 tỷ đồng, do tăng doanh thu dự án tại công ty mẹ.

Giá vốn đạt 267 tỷ đồng, tăng tương ứng với tăng doanh thu dự án. Doanh thu hoạt động tài chính tăng 138% so với cùng kỳ, do tăng doanh thu lãi tiền gửi, tăng lãi cho vay và chậm thanh toán, tăng doanh thu hoạt động tài chính khác tại các công ty con.

Lợi nhuận sau thuế đạt gần 190 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 7,5 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần hơn 560 tỷ đồng, tăng mạnh so với 9 tháng năm 2021, lợi nhuận sau thuế đạt 205 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ sau thuế 11,8 tỷ đồng). Như vậy, so với kế hoạch lợi nhuận sau thuế 185 tỷ đồng, công ty đã thực hiện được 111% kế hoạch cả năm sau 9 tháng.

  Kết quả kinh doanh 9 tháng của Saigonres. Nguồn: BCTC công ty, Quỳnh Anh tổng hợp. 

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản ghi nhận 2.048 tỷ đồng, tăng 2,4% so với đầu năm.

Tiền và các khoản tương đương tiền hơn 519 tỷ đồng, tăng 176% chủ yếu do tăng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn (đạt gần 235,7 tỷ đồng) và tiền gửi kỳ hạn không quá 3 tháng (đạt gần 260 tỷ đồng). 

Ngoài ra, công ty cũng có 9,2 tỷ đồng khoản tiền gửi kỳ hạn 13 tháng tại HDBank nhằm bảo lãnh thực hiện dự án Đô thị sinh thái Việt Xanh, huyện Lương Sơn, Hoà Bình.

Tổng các khoản phải thu (cả ngắn và dài hạn) hơn 693 tỷ đồng, giảm 7%, chủ yếu do không còn ghi nhận gần 223 tỷ đồng phải thu từ trả trước cho người bán đối với các cổ đông của CTCP Xây dựng Sài Gòn Kim Hảo (giảm 223 tỷ đồng).

Hàng tồn kho gần 597 tỷ đồng, giảm 26,7%, phần lớn hàng tồn kho là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (565 tỷ đồng) tại các dự án BĐS.

  Nguồn: BCTC công ty. 

Vay và nợ tài chính ngắn hạn hơn 302 tỷ đồng, giảm 14%, chủ yếu giảm vay nợ từ các cá nhân và ngân hàng. Khoản phải trả khác gần 257 tỷ đồng, phần lớn là nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn, cao gấp 3,5 lần giá trị đầu năm.

Chi phí phải trả ngắn hạn hơn 223 tỷ đòn, phần lớn là chi phí dự án Saigonres Plaza (161 tỷ đồng), chi phí dự án Cao ốc An Bình, quận Tân Phú (35,4 tỷ đồng)…

Dòng tiền kinh doanh dương 494 tỷ đồng nhờ giảm hàng tồn kho và các khoản phải thu, dòng tiền đầu tư cũng dương 2,3 tỷ đồng, qua đó kéo dòng tiền thuần trong kỳ dương 502 tỷ đồng trong khi dòng tiền tài chính âm 67 tỷ đồng. 

chọn
Thủ tướng kiểm điểm tiến độ 10 tuyến cao tốc: Không 'ăn xổi ở thì', chia nhỏ các dự án
Tối 28/1, tại Nghệ An, ngay sau khi kiểm tra thực địa dự án cao tốc Bãi Vọt-Hàm Nghi ở Hà Tĩnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện 10 dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía đông giai đoạn 1 (2017-2020) và giai đoạn 2 (2021-2025) từ Ninh Bình đến Quảng Trị, trong đó 1 dự án đã hoàn thành, 9 dự án đang triển khai.