Mảng BĐS của CII phục hồi trong quý III, có hơn 1.300 tỷ đồng tồn kho tại dự án hoàn thành chờ bán

BCTC hợp nhất quý III của CII cho thấy doanh thu từ BĐS trong quý cao gấp 2,55 lần so với kết quả nửa đầu năm. Tại cuối quý III, giá trị tồn kho tại BĐS hoàn thành chờ bán tăng từ 138 tỷ đồng lên 1.334 tỷ đồng, ghi nhận tại 2 dự án tại khu vực Thủ Thiêm, TP HCM.

Lãi ròng 9 tháng đạt 96% kế hoạch 

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (CII, mã chứng khoán: CII) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với doanh thu thuần hợp nhất 2.184 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 259 tỷ đồng cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng lên mức 51,7 tỷ đồng.

Theo giải trình của CII, trong quý, lợi nhuận từ các dự án BOT tăng lên so với cùng kỳ năm trước, các dự án bất động sản cũng được bàn giao và đưa vào khai thác trong kỳ. 

 KQKD của CII. (Nguồn: BCTC CII, Hiền Minh tổng hợp).

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của công ty đạt 3.891 tỷ đồng, tăng 75%. Bên cạnh đó, doanh thu tài chính trong 9 tháng cũng tăng 45% so với cùng kỳ lên mức 1.296 tỷ đồng. 

Kết quả, công ty báo lãi sau thuế 852 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ở mức 126 tỷ đồng. Lãi ròng công ty cũng ở mức 727 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ đạt 34 tỷ đồng, tương đương thực hiện 96% kế hoạch lãi ròng năm nay (gần 757 tỷ đồng).

Tồn kho tại dự án BĐS đã hoàn thành, chờ bán vượt 1.300 tỷ đồng

Nói thêm về cơ cấu doanh thu thuần của CII trong 9 tháng, chiếm tỷ trọng cao nhất là doanh thu từ kinh doanh bất động sản (2.372 tỷ đồng, cao gấp đôi cùng kỳ) và doanh thu từ thu phí giao thông (1.081 tỷ đồng, gấp 1,67 lần cùng kỳ). 

So sánh với cơ cấu 6 tháng đầu năm là nguồn thu lớn nhất từ hoạt động thu phí (706 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ), doanh thu từ kinh doanh bất động sản (668 tỷ đồng, giảm gần 40% so với cùng kỳ), có thể thấy, trong quý III, doanh thu từ bất động sản của CII đã phục hồi và tiếp tục đóng vai trò là nguồn doanh thu chính của công ty.  

Tại thời điểm cuối quý III, giá trị hàng tồn kho của CII cũng giảm 41% so với đầu kỳ và ghi nhận ở mức 2.667 tỷ đồng, chiếm chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (1.290 tỷ đồng), bất động sản hoàn thành chờ bán (1.334 tỷ đồng), bất động sản dở dang (752 tỷ đồng). 

Trong đó, bất động sản dở dang giảm 80% so với đầu năm, chủ yếu do không còn ghi nhận tại các dự án Khu nhà ở chung cư tại lô 3.15 (dự án The River Thủ Thiêm) và dự án Khu dân cư Sơn Tịnh - Quảng Ngãi.

Mặt khác, bất động sản hoàn thành chờ bán tăng từ 138 tỷ đồng lên 1.334 tỷ đồng, chủ yếu do ghi nhận mới 1.262 tỷ đồng từ dự án The River Thủ Thiêm. Bên cạnh đó, danh mục này cũng có 71,8 tỷ đồng từ dự án Khu nhà ở chung cư tại lô 3.2 (dự án D'Verano Thủ Thiêm), song đã giảm 36% so với đầu năm. 

Danh mục tồn kho tại các dự án BĐS dở dang và BĐS hoàn thành chờ bán của CII. (Nguồn: BCTC CII).

Khoản phải thu ngắn hạn từ khách hàng nhận chuyển nhượng bất động sản là 849 tỷ đồng, tăng 74% so với đầu năm. Tổng các khoản phải thu (ngắn và dài hạn) theo đó cũng tăng 28%, đạt 10.322 tỷ đồng và chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản CII. 

Ở diễn biến khác, tại cuối quý III, công ty cũng có 1.130 tỷ đồng khoản người mua trả tiền trước, là tiền thu theo tiến độ khách hàng mua bất động sản, giảm 45,5% so với đầu năm. Công ty cũng ghi nhận thêm 604 tỷ đồng tại khoản này từ Năm Bảy Bảy, là tiền tạm ứng cho CEE (công ty con của CII) để thi công dự án.  

Chi hơn 4.000 tỷ đồng trả nợ gốc vay

Về phần dòng tiền của CII trong 9 tháng, nhờ giảm hàng tồn kho trong khi cùng kỳ tăng, dòng tiền kinh doanh của công ty âm 10,2 tỷ đồng, cải thiện so với dòng tiền âm gần 1.084 tỷ đồng cùng kỳ. Trong kỳ, công ty cũng thu gần 3.145 tỷ đồng từ đi vay và chi 4.162 tỷ đồng trả nợ gốc vay, dẫn đến dòng tiền tài chính âm 605 tỷ đồng. 

Qua đó, dòng tiền thuần âm 275 tỷ đồng, mặc dù dòng tiền đầu tư dương 341 tỷ đồng nhờ các khoản thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ và đầu tư góp vốn vào đơn vị khác. 

Tại cuối quý III, dư nợ tài chính của CII đạt 15.329 tỷ đồng, giảm 10% so với đầu năm và giảm 9,8% so với thời điểm cuối quý II, đa phần là nợ ngân hàng và trái phiếu.

Dư nợ trái phiếu tại thời điểm cuối quý III là 6.211 tỷ đồng, từ 8 lô trái phiếu phát hành trong giai đoạn 2019 - 2021, trong đó, số phải trả trong vòng 12 tháng tới là 3.132 tỷ đồng. Trong 9 tháng, công ty cũng tất toán 5 lô trái phiếu với dư nợ hồi đầu năm là hơn 1.200 tỷ đồng. 

Tổng dư nợ tài chính này cũng chiếm 52% tổng nguồn vốn doanh nghiệp, qua đó, tổng nguồn vốn giảm 5% so với đầu năm, đạt hơn 29.295 tỷ đồng. 

chọn
Thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua (23-29/1): Hoàn thành cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 vào cuối tháng 4; nâng cấp đường sắt Nha Trang – Sài Gòn
Hoàn thành cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 vào cuối tháng 4/2023; triển khai nâng cấp đường sắt Nha Trang – Sài Gòn; Hải Phòng sắp khởi công đường Đỗ Mười... là những thông tin quy hoạch, hạ tầng giao thông nổi bật trong tuần.