Công ty con của CII muốn tăng sở hữu tại Năm Bảy Bảy lên mức 75%

Năm Bảy Bảy dự kiến trình cổ đông chấp thuận CEE (công ty con của CII) và bên liên quan mua cổ phiếu NBB để đạt hoặc vượt mức 75% mà không cần chào mua công khai.

CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã chứng khoán: NBB) vừa bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (tổ chức ngày 2/11 sắp tới), theo đó, công ty sẽ trình cổ đông ý kiến chấp thuận cho CTCP Xây dựng Hạ tầng CII (viết tắt: CEE) và người có liên quan được mua cổ phiếu NBB thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM mà không cần thực hiện chào mua công khai.

Theo đó, CEE và bên liên quan sẽ mua cổ phiếu NBB để đạt hoặc vượt mức 25%, 35%, 45%, 55%, 65%, 75%, nhưng không vượt quá 80% tổng số cổ phiếu NBB có quyền biểu quyết. Bên chuyển nhượng là cổ đông của Năm Bảy Bảy. 

Như vậy, sau khi CEE nắm số cổ phiếu đạt hoặc vượt mức 55%, đơn vị này sẽ trở thành công ty mẹ của Năm Bảy Bảy.

CEE là công ty con do CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (CII, mã chứng khoán: CII) nắm sở hữu 80% vốn điều lệ (tính tới cuối quý III). CII cũng hiện nắm 37,52% vốn điều lệ của Năm Bảy Bảy trong thời hạn liên tục hơn 6 tháng. Trước đó, CII là công ty mẹ của Năm Bảy Bảy, trước khi liên tục thoái vốn và chuyển Năm Bảy Bảy từ công ty con thành công ty liên kết từ đầu tháng 3/2022. 

Sau khi CII thoái vốn và không còn là công ty mẹ, Năm Bảy Bảy bắt đầu đẩy mạnh vay nợ tài chính  với tổng số tiền thu được là hơn 2.065 tỷ đồng trong 9 tháng, trong khi cùng kỳ, con số này ở mức gần 860 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, công ty cũng chi 131 tỷ đồng để trả nợ gốc vay.

Tại thời điểm cuối tháng 9, tổng dư nợ tài chính của Năm Bảy Bảy đạt 3.121 tỷ đồng, tăng 1,6 lần so với đầu năm và chiếm gần 49% trong tổng nguồn vốn của doanh nghiệp, đa phần đến từ Vietcombank và các doanh nghiệp cùng tập đoàn (CII, CEE, Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm,...).

Bên cạnh đó, công ty cũng có 1 lô trái phiếu với dư nợ tại cuối tháng 9 là 290 tỷ đồng, giảm so với 350 tỷ đồng hồi đầu năm nhờ thực hiện các đợt mua lại trước hạn.   

 

Trong 9 tháng, nhờ khoản thu lớn từ vay vốn nói trên, dòng tiền từ hoạt động tài chính dương 1.934 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 623 tỷ đồng. Song, do dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và đầu tư đầu ghi nhận giá trị âm, dòng tiền thuần trong kỳ của Năm Bảy Bảy âm hơn 12 tỷ đồng.

 

chọn
Kinh Bắc nói gì về khoản giảm trừ doanh thu gần 450 tỷ đồng trong quý IV/2022?
VCSC dẫn lời từ Kinh Bắc cho biết, công ty ghi nhận khoản giảm trừ doanh thu hơn 447 tỷ đồng từ việc hoàn trả lại đất đã bán tại Khu đô thị Tràng Duệ, góp phần dẫn đến khoản lỗ sau thuế gần 540 tỷ đồng trong quý IV/2022.