Năm Bảy Bảy muốn bổ sung hơn 750 tỷ đồng cho hai dự án Sơn Tịnh và De Lagi

Năm Bảy Bảy vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường, qua đó trình kế hoạch chào bán cổ phiếu, dự thu hơn 750 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã chứng khoán: NBB) vừa công bố tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường (dự kiến diễn ra vào ngày 2/11) về phương án chi tiết chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, công ty dự kiến chào bán tối đa hơn 50,2 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/cp, tỷ lệ 2:1 (tức cổ đông sở hữu một cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được hưởng một quyền mua và cứ hai quyền mua sẽ được mua một cổ phần mới). 

Thời gian thực hiện chào bán trong dự kiến trong quý I và quý II/2023, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Năm Bảy Bảy cũng cho biết, công ty đã đăng ký bán 315.861 cổ phiếu quỹ từ ngày 10/10 - 8/11, nếu hoàn tất giao dịch nói trên, số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến của công ty trước thời điểm chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ tăng từ gần 100,2 triệu đơn vị lên gần 100,5 triệu đơn vị.

Nếu chào bán hết số cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dự kiến này, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 1.005 tỷ đồng lên khoảng 1.507 tỷ đồng. Đồng thời, Năm Bảy Bảy sẽ thu được gần 754 tỷ đồng từ đợt chào bán này. 

Các nội dung về khối lượng, giá chào bán, tỷ lệ thực quyền trên không đổi so với chủ trương mà Hội đồng quản trị công ty đã thông qua vào ngày 15/9 trước đó. 

Song, tại phương án mới công bố, công ty cho biết sẽ dùng số tiền thu được để bổ sung vốn vào dự án Khu dân cư Sơn Tịnh - Quảng Ngãi và dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De Lagi - Bình Thuận, thay vì đầu tư dự Khu dân cư Sơn Tịnh - Quảng Ngãi và tăng quy mô vốn hoạt động như chủ trương trước. 

Cụ thể, công ty dự kiến bổ sung hơn 422,4 tỷ đồng vào dự án Sơn Tịnh và bổ sung hơn 331 tỷ đồng vào dự án De Lagi. Thời gian dự kiến giải ngân trong nắm 2023. Tỷ lệ chào bán tối thiểu là 70% tổng số cổ phần dự kiến chào bán để thực hiện hai dự án này (tương đương số cổ phần chào bán tối thiểu là gần 35,2 triệu cổ phiếu). 

Năm Bảy Bảy cho biết thêm, trong trường hợp số tiền huy động được thiếu hụt cho phương án sử dụng vốn, công ty sẽ sử dụng nguồn vốn khác của công ty hoặc vay ngân hàng, huy động từ các nguồn hợp lệ. 

Nói thêm về hai dự án trên, lãnh đạo công ty từng nhận định dự án Sơn Tịnh sẽ là nguồn thu chính trong năm nay của doanh nghiệp, doanh thu từ các dự án phải qua năm 2023 - 2024.  

Về dự án De Lagi, dự án đã được đền bù và giao đất 2 đợt được hơn 65,4 ha và có giấy phép xây dựng, theo kế hoạch đến ngày 31/12/2022, công ty sẽ giải tỏa xong 22 ha đất còn lại. Trên phần đất 65,4 ha đã được giao, dự kiến đến giữa năm 2024, công ty sẽ hoàn thành xây dựng và tổng thể dự án sẽ được hoàn thiện vào cuối năm 2025.  

chọn
Becamex TDC lên kế hoạch lợi nhuận tăng gấp gần 3 lần cùng kỳ, hủy chia cổ tức 2022
Năm 2023, Becamex TDC đặt mục tiêu doanh thu giảm 52,5% so với cùng kỳ, song mục tiêu lợi nhuận sau thuế tăng gần 300%. Bên cạnh đó, công ty cũng dự kiến thu về 465 tỷ đồng từ bán sản phẩm từ 3 dự án tại Bình Dương trong năm nay.