Xây dựng SCG dự kiến hủy phương án phát hành 85 triệu cổ phiếu

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Xây dựng SCG dự kiến trình cổ đông thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phương án chào bán thêm 85 triệu cổ phiếu ra công chúng đã được ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua.

CTCP Tập đoàn Xây dựng SCG (mã chứng khoán: SCG) vừa công bố các tài liệu cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023, được diễn ra vào ngày 15/4 tới đây.

Tại đại hội năm nay, Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty dự kiến sẽ trình cổ đông thông qua báo cáo các nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2022 nhưng chưa được hoàn thành, trong đó có phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 20% bằng cổ phiếu (tờ trình 06) và phương án chào bán thêm 85 triệu cổ phiếu ra công chúng năm 2022 (tờ trình 07). 

Công ty cho biết, năm 2022, tình hình kinh tế Việt Nam chịu nhiều ảnh hưởng đến từ trong và ngoài nước, công ty cần điều chỉnh các kế hoạch tài chính, sản xuất kinh doanh và đầu tư để đảm bảo sự ổn định và phát triển trong tương lai.

Do đó, HĐQT công ty trình trình ĐHĐCĐ thường niên năm nay xem xét hủy phương án phát hành trả cổ tức năm 2021 và hủy phương án chào bán ra công chúng năm 2022.

Ngoài ra, đối với hoạt động đầu tư và CTCP Sunshine Landscape để trở thành công ty con của SCG theo tờ trình 07, HĐQT công ty cho biết đã chủ động thông qua nghị quyết thanh lý hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng cổ phần với số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng là 0 cổ phần. 

Năm nay, Xây dựng SCG đặt mục tiêu doanh thu 2.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 30 tỷ đồng, tương đương kết quả thực hiện được năm 2022. Ban lãnh đạo SCG đánh giá năm nay, ngành xây dựng được dự đoán phải đối diện với nhiều khó khăn do lạm phát và biến động tình hình chính trị, tài chính thế giới.

Nhìn lại năm 2022, Xây dựng SCG cho biết, trong năm 2022, công ty đã triển khai thi công các dự án như Capital Tây Thăng Long (Tây Tựu), Sunshine Green Iconic (CT07), Sunshine Golden River, Sunshine KSFinance Hà Nội, Sunshine Horizon, Diamond River (E2), Sunshine City Sài Gòn (E3); nhóm dự án Heritage Phúc Thọ, Heritage Mũi Né, Metaland Đà Nẵng và thêm nhiều văn phòng hệ thống KSF, Umee, KSS,...

Bên cạnh đó, công ty cũng tiếp tục xây dựng và mở rộng mạng lưới nhà cung ứng, nhà thầu phụ trên toàn quốc.

chọn
Đèo Cả lấn sân bất động sản, bắt tay 4 doanh nghiệp làm khu đô thị gần 7.400 tỷ đồng ở TP Bắc Giang
Dự kiến từ tháng 9/2024, liên danh REQ - Thành Lợi - Lan Hạ - Đèo Cả - Tân Thành sẽ bắt đầu thi công các hạng mục tại Khu đô thị phía Tây Nam TP Bắc Giang. Theo chủ trương được phê duyệt, tổng mức đầu tư của dự án này là 7.387 tỷ đồng.