Thị trấn Tứ Kỳ, Hải Dương mở rộng thêm 94 ha

Nguyên nhân tăng do có sự biến động về số liệu đất đai của thị trấn Tứ Kỳ và điều chỉnh lại ranh giới diện tích mở rộng quy hoạch sang các xã Minh Đức, Văn Tố.

UBND tỉnh Hải Dương đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tứ Kỳ mở rộng đến năm 2035. 

Theo đó, tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch điều chỉnh là 667,84 ha, tăng 93,86 ha so quy hoạch đã được duyệt.

Nguyên nhân tăng do có sự biến động về số liệu đất đai của thị trấn Tứ Kỳ và điều chỉnh lại ranh giới diện tích mở rộng quy hoạch sang các xã Minh Đức, Văn Tố.

Cụ thể, ranh giới quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tứ Kỳ mở rộng đến năm 2035 có vị trí phía bắc giáp xã Chí Minh; phía nam giáp các xã Minh Đức, Văn Tố; phía đông giáp xã Văn Tố và phía tây giáp xã Quang Phục.

Quy mô dân số thị trấn Tứ Kỳ năm 2020 là 8.137 người. Dự báo đến năm 2030, quy mô dân số khoảng 20.000 người và đến năm 2035 là khoảng 25.000 người. 

Thị trấn Tứ Kỳ, Hải Dương. (Ảnh: ttyttuky).

Theo quyết định, thị trấn Tứ Kỳ được quy hoạch, định hướng theo các tiêu chí đô thị loại IV. Về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, quy hoạch phân khu chức năng, cơ cấu sử dụng đất lấy trung tâm công cộng hiện tại làm trung tâm đô thị.

Tỉnh xác định Tỉnh lộ 391 và trục đường tránh làm các trục chính đô thị, cải tạo hệ thống giao thông, xây dựng các tuyến mới nhằm kết nối các khu ở cũ với các khu vực phát triển, định hướng mở rộng không gian phát triển các khu ở và các khu chức năng mới trong tương lai. 

Thị trấn Tứ Kỳ mở rộng giai đoạn đến năm 2030 được quy hoạch các khu đất ở cũ và các khu ở mới. Huyện nghiên cứu, quy hoạch quỹ đất ở mới gắn với quy hoạch chi tiết, đầu tư xây dựng các trục đường mới để cải tạo, chỉnh trang kiến trúc đô thị, bảo đảm sử dụng đất hiệu quả. Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu ở mới.

Đến năm 2035, huyện sẽ tập trung đầu tư xây dựng các công trình công cộng, thiết chế văn hóa thể thao cải tạo chỉnh trang đô thị, hoàn thiện theo các tiêu chí đô thị loại IV. 

Theo cơ cấu sử dụng đất đến năm 2030, thị trấn Tứ Kỳ mở rộng có hơn 496,7 ha đất xây dựng đô thị, trong đó có hơn 220 ha đất ở, còn lại là các loại đất khác. Đến năm 2035, diện tích đất xây dựng đô thị ở đây trên 512,8 ha, trong đó diện tích đất ở hơn 232 ha…

Hiện nay, tại thị trấn Tứ Kỳ có một số dự án BĐS đáng chú ý như: Khu dân cư mới thị trấn Tứ Kỳ có diện tích 15 ha; Khu dân cư thị trấn Tứ Kỳ 2,23 ha đã hoàn thành; Khu đô thị sinh thái với diện tích khu đất nghiên cứu khoảng 85 ha, quy mô 15.000 tỷ đồng do IDJ tài trợ lập quy hoạch;...

chọn
Đại gia Hậu 'Pháo' từng bất ngờ về sự phát triển nhanh chóng của Tập đoàn Phúc Sơn
"Đôi khi nhìn lại chặng đường đã đi qua, chính tôi cũng cảm thấy bất ngờ”, ông Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn từng chia sẻ khi nói về chặng đường phát triển nhanh chóng của doanh nghiệp.