Thủ tướng phê duyệt đề án trồng một tỷ cây xanh trong 5 năm

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án trồng một tỷ cây xanh trong giai đoạn từ 2021-2025.
Thủ tướng phê duyệt đề án trồng một tỷ cây xanh trong 5 năm - Ảnh 1.

Cây xanh trong Công viên Nghĩa Đô. (Ảnh: Hạ Vũ).

Ngày 1/4, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, mục tiêu là đến hết năm 2025, cả nước trồng được một tỷ cây xanh, trong đó 690 triệu cây trồng phân tán ở các khu đô thị và vùng nông thôn.

310 triệu cây trồng tập trung trong rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và trồng mới rừng sản xuất, nhằm góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và sự phát triển bền vững của đất nước.

Kế hoạch thực hiện cũng nêu rõ năm 2021, trồng khoảng 182 triệu cây, trong đó cây xanh phân tán 120 triệu cây, tăng 1,5 lần so với năm 2020.

Từ năm 2022 - 2025, trồng bình quân 204,5 triệu cây/năm, trong đó, cây xanh phân tán 142,5 triệu cây, tăng 1,8 lần so với năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ NN&PTNT là cơ quan thường trực đề án, chủ trì phối hợp với các bộ, ngành và các địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả đề án này.

Đơn vị này cũng được giao tổ chức duy trì và thực hiện có hiệu quả phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" hằng năm...

Thủ tướng Chính phủ cũng giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xác định quỹ đất trồng rừng phòng hộ, đất trồng mới rừng sản xuất; đất quy hoạch trồng cây xanh đô thị, đất phát triển trồng cây xanh phân tán vùng nông thôn,... làm cơ sở xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án trồng rừng, trồng cây xanh phân tán cụ thể hằng năm và cả giai đoạn 2021-2025.

Các địa phương phải bố trí ngân sách địa phương theo phân cấp, lồng ghép từ các chương trình, dự án và kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, huy động các nguồn vốn hợp pháp tham gia, chung tay đóng góp thực hiện trồng, chăm sóc cây xanh vì cộng đồng...

chọn