Hải Phòng bổ sung gần 1.700 ha đất công viên cây xanh trong 5 năm tới

TP dự kiến dành 6.000 tỷ đồng để xây dựng, mở rộng công viên, phục vụ chỉnh trang đô thị trong giai đoạn 2021 - 2025.

Theo báo Hải Phòng, đến cuối năm 2020, trên địa bàn 7 quận của TP mới chỉ có 1.204,5 ha đất cây xanh công viên được thực hiện theo quy hoạch, đạt 5,5 m2/người (thấp hơn nhiều chỉ tiêu đô thị loại 1, đô thị loại đặc biệt 10 - 15 m2/người).

Theo Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP đến năm 2025, tầm nhìn năm 2050 và quy hoạch phân khu các quận, tổng diện tích đất cây xanh đô thị là 5.128,8 ha. Trong đó công viên cây xanh cấp TP (trên 10 ha) là 3.563 ha, còn lại 1.565,7 ha là đất cây xanh cấp quận và đơn vị.

Từ đó, Sở Xây dựng TP đề xuất Đề án chỉnh trang đô thị giai đoạn 2021 - 2025, trong năm 2021 thí điểm xây dựng 7 công viên, với quy mô khoảng 1 ha/công viên trên địa bàn 7 quận và 10 công viên tại các thị trấn trên địa bàn các huyện. Đến năm 2025 sẽ bổ sung khoảng 1.673 ha đất công viên cây xanh trên địa bàn TP. Mỗi phường, thị trấn có ít nhất 1 công viên, vườn hoa với quy mô tối thiểu 0,5 ha.

Đồng thời, TP ưu tiên tập trung lớn nguồn lực khoảng 6.000 tỷ đồng để xây dựng, mở rộng công viên, phục vụ chỉnh trang đô thị trong 5 năm tới. 

Tuy nhiên, trong cuộc họp vào chiều 1/3 của UBND TP Hải Phòng liên quan đến đề án chỉnh trang đô thị TP giai đoạn năm 2021 - 2025, ông Lê Văn Thành - Bí thư Thành ủy Hải Phòng chỉ rõ, bên cạnh các công viên lớn do TP làm chủ đầu tư, các địa phương cần xây dựng các công viên vừa và nhỏ trong khu dân cư theo đúng quy chuẩn, quy định của Bộ Xây dựng đề ra. 

Mỗi khu dân cư khoảng 20.000 dân cần phải có 1 công viên, khu công cộng phục vụ cho người dân sinh hoạt. Diện tích trung bình mỗi công viên,vườn hoa 4.000 - 5.000 m2, tối thiểu từ 2.000 m2 trở lên. 

Diện tích xây dựng công viên trước hết là ưu tiên quỹ đất trống, đất doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, khu dân cư xuống cấp, trường hợp cần thiết di chuyển hộ dân, giải phòng mặt bằng.


chọn
KBSV: Dự án Gem Riverside có thể đem về cho Đất Xanh khoảng 20.000 tỷ đồng doanh thu
Theo dự báo của KBSV, dự án Gem Riverside của Đất Xanh (dự kiến mở bán trong quý IV) có thể đạt tổng doanh thu khoảng 20.000 tỷ đồng, dự kiến bắt đầu bàn giao trong năm 2024.