[Infographic] Tiến độ 11 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam tính đến tháng 10/2021

Theo báo cáo của Chính phủ, tính đến thời điểm hiện nay, trong số 11 dự án thành đường cao tốc Bắc - Nam, đã có 8 dự án được khởi công với khối lượng hoàn thành 8.933/35.602 tỷ đồng.

Ngày 8/10, Chính phủ đã có báo cáo gửi Quốc hội về việc triển khai xây dựng các dự án thành phần của tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam.

Trong tổng số 11 dự án thành phần đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư 97.666 tỷ đồng. Trong đó, có 8 dự án đầu tư công sử dụng ngân sách Nhà nước, 3 dự án còn lại đầu tư theo phương thức PPP.

Tính đến thời điểm đầu tháng 9/2021, cao tốc Bắc - Nam đã hoàn thành giải phóng mặt bằng (GPMB) và bàn giao 642/653 km (đạt khoảng 98,4%). Tổng diện tích đã thu hồi là 4.907/4.991 ha.

Về công tác tái định cư (TĐC), hiện đã hoàn thành 74/83 khu TĐC (đạt khoảng 89,2%); đang triển khai thi công 8 khu TĐC, dự kiến hoàn thành trong quý III/2021; riêng 1 khu TĐC thuộc dự án Phan Thiết - Dầu Giây qua địa bàn tỉnh Đồng Nai đang tiến hành lựa chọn nhà thầu, dự kiến hoàn thành công tác xây dựng vào cuối năm nay.

Đối với công tác giải ngân cho công tác GPMB, lũy kế đến nay đạt 11.834/14.680 tỷ đồng (đạt khoảng 80,6%). Từ đầu năm 2021 đến nay đã giải ngân 1.068/2.592 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2021 (đạt khoảng 41,2%).

Đến nay, cả 8 dự án thành phần sử dụng ngân sách Nhà nước đã được khởi công xây dựng, giá trị sản lượng hoàn thành đạt khoảng 8.933 tỷ đồng/35.602 tỷ đồng tổng giá trị các hợp đồng (đạt khoảng 25,1%).

Dưới đây là tiến độ cụ thể của các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam:

Tiến độ 11 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam tính đến tháng 10/2021 - Ảnh 1.