Tiến độ giải ngân đầu tư công của Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh đạt hơn 24%

Tính đến ngày 25/8, Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh đã thực hiện giải ngân 24,35% vốn đầu tư công. Nhiều dự án gặp khó khăn trong GPMB.

  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: bacninh.gov.vn) 

Chiều ngày 25/8, ông Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh nhằm đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công năm nay của đơn vị.

Theo đó tính đến hết ngày 25/8, đơn vị đã thực hiện giải ngân đạt 24,35%. Năm nay, Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh được giao thực hiện 11 dự án với tổng vốn hơn 254 tỷ đồng, trong đó có 7 dự án chuyển tiếp, 3 dự án khởi công mới và 1 dự án chưa bố trí vốn kế hoạch, dự kiến khởi công năm nay. 

Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh cho biết trong quá trình triển khai thực hiện các dự án có một số khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; giá cả vật tư, thiết bị tăng cao so với đơn giá và thông báo của cơ quan Nhà nước…

Đơn vị này cũng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan và UBND các cấp phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, bố trí đất tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất ở; đồng thời xem xét, thẩm định dự án, thiết kế công trình để đơn vị thực hiện các bước tiếp theo của dự án.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh tiếp tục phối hợp với các địa phương, đơn vị hoàn thiện hồ sơ pháp lý, đẩy nhanh tiến độ các dự án. 

Trong đó, tập trung nguồn lực thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án; rà soát, xem xét bố trí quỹ đất tái định cư cho phù hợp, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân; tăng cường tuyên truyền, vận động, thuyết phục các hộ nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Đôn đốc nhà thầu thi công tập trung nguồn lực triển khai thực hiện các dự án theo đúng tiến độ đã được phê duyệt. 

Đối với dự án chưa bố trí vốn kế hoạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chú trọng công tác lựa chọn các nhà thầu để triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

chọn
Thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua (8/6 - 14/6): Duyệt quy hoạch tỉnh Hưng Yên, sắp khởi công nhiều cao tốc
Sắp khởi công nhiều cao tốc; duyệt quy hoạch du lịch Việt Nam và quy hoạch tỉnh Hưng Yên; Hà Nội đang lập báo cáo khả thi xây cầu Tứ Liên... là những thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua.