Toàn cảnh đường vành đai 3 qua TP Thuận An, Bình Dương (phần 1)

Đường vành đai 3 đoạn qua TP Thuận An có chiều dài khoảng 13 km, đi qua 5 phường An Phú, Thuận Giao, Bình Chuẩn, An Thạnh và An Sơn.

Dưới đây là toàn cảnh vành đai 3 đoạn đi qua 3 phường An Phú, Thuận Giao và Bình Chuẩn dài khoảng 7 km. 

Đoạn tuyến qua 3 phường này sẽ đi trùng với đường Mỹ Phước - Tân Vạn.

Đoạn đi qua phường An Phú có điểm đầu tại nút giao Trần Quang Diệu với đường Mỹ Phước - Tân Vạn. 

Vành đai 3 đi qua phường An Phú có chiều dài khoảng 2,9 km.

  Điểm cuối đoạn phường An Phú nằm tại nút giao Thuận An Hòa với Mỹ Phước - Tân Vạn.  

Đoạn qua phường Thuận Giao có chiều dài khoảng 2,2 km, bắt đầu từ nút giao Mỹ Phước - Tân Vạn với Thuận An Hòa    

Một đoạn đường Mỹ Phước - Tân Vạn hiện nay.

 Điểm cuối đoạn qua phường Thuận Giao nằm tại nút giao Mỹ Phước - Tân Vạn với Ấp Bình Thuận.

Đoạn đi qua phường Bình Chuẩn có chiều dài khoảng 1,7 km, bắt đầu từ nút giao giữa đường Mỹ Phước - Tân Vạn với đường Ấp Bình Thuận, sau đó sẽ chạy xuống phía tây nam, qua phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một.  

 

Đoạn vành đai 3 về phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một.