Toàn cảnh đường vành đai 3 đi qua TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Đường vành đai 3 đoạn đi qua TP Dĩ An có chiều dài khoảng hơn 11 km, đi qua các phường Bình Thắng, Bình An, Tân Đông Hiệp và Tân Bình.

Đường vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương dài khoảng 26 km. Trong đó, đoạn đi qua TP Dĩ An có chiều dài khoảng hơn 11 km, đi qua 4 phường bao gồm Bình Thắng, Bình An, Tân Đông Hiệp và Tân Bình, đoạn đi qua phường Bình Thắng có chiều dài khoảng 2,2 km.  

Đoạn đi qua phường Bình Thắng sẽ bắt đầu tại điểm giao của đường Long Sơn với đường Nguyễn Xiển, sau đó giao với quốc lộ 1A, đi qua ĐT.743A và đi trùng với đường Mỹ Phước - Tân Vạn. 

Điểm đầu của tuyến vành đai 3 đi qua Bình Thắng nằm tại điểm giao giữa đường Long Sơn và đường Nguyễn Xiển.

 Bên trái tuyến đường là Ngã ba Tân Vạn và tuyến ĐT.743A.

 Tại điểm giao của quốc lộ 1A sẽ là nút giao Tân Vạn trong tương lai.

 

Đoạn vành đai 3 đi qua ĐT.743A trên địa bàn phường Bình Thắng. 

 Từ ĐT.743A, tuyến vành đai 3 sẽ tiếp tục đi trùng với đường Mỹ Phước - Tân Vạn. 

 ĐT.743A hiện tại, phía trước chính là điểm giao giữa ĐT.743A với đường Mỹ Phước - Tân Vạn.

 Một đoạn vành đai 3 đi trùng với đường Mỹ Phước - Tân Vạn  

 Một đoạn đường Mỹ Phước - Tân Vạn.

Điểm cuối của tuyến vành đai 3 đoạn qua phường Bình Thắng là điểm giao giữa đường Mỹ Phước - Tân Vạn với đường Vàm Suối. 

 Điểm đầu của đường Vành đai 3 đi qua phường Bình An là điểm giao giữa đường Vàm Suối với đường Mỹ Phước - Tân Vạn.

Đoạn Vành đai 3 đi qua phường này có chiều dài 2,1 km, dọc theo đường Mỹ Phước - Tân Vạn. 

 Đoạn cuối đường Vành đai 3 đi qua phường Bình An giáp với quốc lộ 1K.

Đường Vành đai 3 đoạn đi qua phường Tân Đông Hiệp có chiều dài 4,3 km. Điểm đầu từ điểm giao giữa đường Mỹ Phước - Tân Vạn với Quốc lộ 1K.

Tuyến sẽ chạy dọc theo đường Mỹ Phước Tân Vạn, điểm cuối của tuyến vành đai 3 qua phường Tân Đông Hiệp nằm tại điểm giao giữa đường Mỹ Phước - Tân Vạn với đường Nguyễn Thị Minh Khai.

 Đường Vành đai 3 đoạn đi qua phường Tân Bình có chiều dài khoảng 2,4 km. Điểm đầu nằm tại điểm giao giữa đường Mỹ Phước - Tân Vạn và đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Điểm cuối nằm trên điểm giao giữa đường Trần Quang Diệu với đường Mỹ Phước - Tân Vạn.