Toàn cảnh đường vành đai 3 sẽ mở theo quy hoạch tại phường Long Bình, TP Thủ Đức

Đường vành đai 3 TP HCM đoạn qua phường Long Bình, TP Thủ Đức có chiều dài gần 5 km.

Đường vành đai 3 đoạn qua TP Thủ Đức đi qua 4 phường là Long Bình, Long Thạnh Mỹ, Trường Thạnh và Long Trường, với chiều dài khoảng 14,5 km. Trong đó, đoạn đi qua phường Long Bình có chiều dài khoảng 5 km. 

Đoạn đi qua phường Long Bình kéo dài từ điểm giao giữa đường Nguyễn Xiển với đường số 35, sau đó sẽ chạy dọc theo đường Nguyễn Xiển, và điểm cuối sẽ giao với Xa lộ Hà Nội.

Điểm đầu của đường vành đai 3 đoạn đi qua phường Long Bình nằm ở điểm giao giữa đường Nguyễn Xiển với đường số 35.

 Vành đai 3 sẽ ven theo đường Nguyễn Xiển.

 Hiện trạng khu vực mở đường vành đai 3 qua phường Long Bình phần lớn là nhà dân và đất trống.

 Một đoạn đường Nguyễn Xiển trên địa bàn phường Long Bình hiện nay.

 Đường vành đai 3 đoạn qua phường Long Bình sẽ đi qua cảng SOWATCO Long Bình.

 Đoạn cuối của đường vành đai 3 đi qua phường Long Bình, từ điểm giao giữa đường Long Sơn và đường Nguyễn Xiển trở đi sẽ thuộc địa phận tỉnh Bình Dương.

Điểm giao giữa đường Nguyễn Xiển với đường Long Sơn hiện nay.

Vành đai 3 sẽ giao với Xa lộ Hà Nội.

 Khu vực này thuộc địa phận tỉnh Bình Dương, hiện trạng khu vực là nhà dân.

 Khu vực giao giữa đường Nguyễn Xiển với Xa lộ Hà Nội.