Toàn cảnh vị trí quy hoạch cầu vượt sông Đáy nối Ứng Hòa - Mỹ Đức, Hà Nội

Một cầu vượt sông Đáy dự kiến được xây dựng nối các huyện Ứng Hòa và Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

Sơ đồ vị trí quy hoạch cầu vượt sông Đáy.

Theo bản vẽ quy hoạch giao thông trong quy hoạch chung xây dựng huyện Ứng Hòa và Mỹ Đức đến năm 2030, một cầu vượt sông Đáy dự kiến được xây dựng kết nối hai huyện nêu trên. Cụ thể, đây là cây cầu vượt sông Đáy trên tuyến đường quy hoạch mới từ nút giao đường 429 - QL21B qua các xã Trường Thịnh, Hoa Sơn, Cao Thành, Sơn Công, huyện Ưng Hòa nối sang huyện Mỹ Đức.

Theo đó, cầu và đường dẫn thuộc địa bàn các xã Cao Thành, Sơn Công, huyện Ứng Hòa và Bột Xuyên, Mỹ Thành, huyện Mỹ Đức. Bên phía huyện Mỹ Đức, tuyến đường nêu trên đi qua xã Bột Xuyên, Mỹ Thành và kết thúc ở xã Tuy Lai (khu vực quy hoạch khu du lịch sinh thái hồ Tuy Lai).

Theo quy hoạch, cầu sẽ đi qua khu vực trạm bơm Tảo Khê, xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức, bên phía huyện Ưng Hòa, cầu đi qua khu vực giáp ranh giữa xã Sơn Công và Cao Thành.

Đây là cây cầu duy nhất trên tuyến đường từ nút giao đường 429 - QL21B đến hồ Tuy Lai, huyện Mỹ Đức.

Về cơ bản, cầu vượt sông Đáy nối hai huyện Ứng Hòa - Mỹ Đức và đường dẫn chủ yếu đi qua đất nông nghiệp.

Tuyến đường dẫn lên cầu theo quy hoạch sẽ đi qua đường 419 đoạn cầu Vĩnh Lạc, thôn Vĩnh Lạc, xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Đức. Tuyến đường này đi qua khu vực thôn Phú Văn và Đăng Hạ, xã Bột Xuyên trước khi vượt sông Đáy.

Cách khu vực này khoảng 1,7 km có cầu Mỹ Hòa trên tuyến đường tỉnh 429.

Theo quy hoạch, cầu đi qua trạm bơm Tảo Khê, thuộc địa bàn xã Bột Xuyên.

Bên phía huyện Ứng Hòa, cầu đi qua khu vực giáp ranh giữa xã Sơn Công và Cao Thành.

Tuyến đường dẫn lên cầu cũng đi qua khu vực gần UBND xã Cao Thành và hướng về các xã Trường Thịnh, Hoa Sơn trước khi giao với quốc lộ 21B và đường 429.