Tổng Giám đốc CC1 từ nhiệm sau 10 năm

Ông Lê Hữu Việt Đức vừa có đơn từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc CC1. Ông Đức là nhân sự công tác tại CC1 từ những ngày đầu và được bổ nhiệm là Tổng Giám đốc kể từ năm 2012.

Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP (mã chứng khoán: CC1) vừa công bố đơn từ nhiệm của ví trí Tổng Giám đốc của ông Lê Hữu Việt Đức.

Vì lý do sức khoẻ, ông Đức muốn thôi giữ chức Tổng Giám đốc kể từ ngày 15/12, đồng thời muốn dành thời gian tập trung cho công tác Phó Chủ tịch HĐQT mà ông đang đảm nhiệm.

Ông Đức sinh năm 1959, có hơn 40 năm kinh nghiệm trong ngành xây lắp với trình độ chuyên môn là Kỹ sư Xây dựng. Ông Đức tham gia công ty vào những ngày đầu thành lập, từ dự án nhà máy Thủy điện Trị An, từng đảm nhận nhiều vị trí công tác trong toàn hệ thống CC1 như Cán bộ Kỹ thuật, Đội trưởng sản xuất, Phó Giám đốc Xi nghiệp Xây dựng, Trưởng Phòng Kỹ thuật, Phó Giám đốc tại CC14, Trưởng Phòng Kỹ thuật, Phó Tổng Giám đốc CC1.

Từ tháng 6/2012 đến nay, ông Lê Hữu Việt Đức giữ vai trò Tổng Giám đốc CC1, cũng là thành viên HĐQT (từ năm 2016 đến nay). Ngày 16/9, ông Đức được HĐQT bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT công ty cho nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tính tại ngày 30/6, ông Đức đang sở hữu 23.004 cổ phiếu CC1 (trong đó 2.000 cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng đến ngày 31/10/2026), tương ứng 0,007% vốn điều lệ công ty.

Liên quan đến thay đổi nhân sự tại CC1, gần đây, HĐQT CC1 cũng miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của ông Phạm Văn Kỷ Trung theo đơn từ nhiệm với lý do sức khỏe của ông Trung. Ông Trung là nhân sự công tác tại CC1 hơn 23 năm và được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc kể từ năm 2019. Đồng thời, HĐQT công ty cũng bổ nhiệm ông Đinh Văn Hùng vào vị trí thay thế ông Trung, bắt đầu từ ngày 21/11.

chọn
Novaland có gần 96.500 tỷ đồng các khoản phải thu, tiền trả trước tại các dự án BĐS tăng 92% so với đầu kỳ
Tại thời điểm cuối năm 2022, Novaland có gần 15.963 tỷ đồng khoản trả trước của khách hàng mua BĐS tại các dự án và gần 96.493 tỷ đồng các khoản phải thu, phần lớn là tiền chi hợp tác đầu tư phát triển dự án với các đối tác.