TP HCM được phép thí điểm cơ chế đặc thù rút ngắn thời gian bồi thường tái định cư

Theo Nghị quyết của Chính phủ, TP HCM sẽ được áp dụng thí điểm cơ chế, qui trình đặc thù để rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 27/NQ-CP cho phép UBND TP HCM áp dụng thí điểm cơ chế, qui trình đặc thù để rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn TP này.

TP HCM được phép thí điểm cơ chế đặc thù rút ngắn thời gian bồi thường tái định cư - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ: Zing.

Cụ thể, Chính phủ giao UBND TP HCM ban hành hệ số điều chỉnh giá đất vào đầu kì hàng năm để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lấy ý kiến người dân có đất thu hồi.

Theo Nghị quyết, hệ số điều chỉnh giá đất ban hành vào đầu hàng năm này chỉ có ý nghĩa để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lấy ý kiến người dân có đất thu hồi, không phải là giá đất cụ thể của loại đất thu hồi tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Trên cơ sở đó, UBND TP HCM quyết định giá đất cụ thể của loại đất thu hồi tại thời điểm Nhà nước quyết định thu hồi đất theo qui định.

Chính phủ cũng yêu cầu UBND TP HCM có trách nhiệm ban hành qui chế phối hợp thực hiện trong việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để áp dụng trên địa bàn TP, đảm bảo công khai, minh bạch nhằm rút ngắn thời gian thực hiện.

chọn