TP HCM gỡ vướng xác nhận hoàn thành nghĩa vụ xây nhà ở xã hội

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi mới có chỉ đạo khắc phục vướng mắc trong việc xác nhận hoàn tất nghĩa vụ về nhà ở xã hội tại các dự án phát triển nhà ở thương mại, phát triển đô thị.

Ngày 18/4, Chủ tịch UBND TP HCM chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về vướng mắc trong việc xác nhận hoàn tất nghĩa vụ về nhà ở xã hội trong các dự án phát triển nhà ở thương mại, phát triển đô thị trên địa bàn. Mới đây, Văn phòng UBND thành phố đã có văn bản 291 thông báo kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố về vấn đề này.

Thứ nhất, đối với dự án mà trong văn bản của cơ quan có thẩm quyền đã thể hiện hình thức thực hiện nghĩa vụ về nhà ở xã hội thì chủ đầu tư phải thực hiện theo đúng nội dung trong văn bản.

Đối với dự án mà trong văn bản của cơ quan có thẩm quyền chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa rõ hình thức thực hiện nghĩa vụ về nhà ở xã hội thì Sở Xây dựng mời các chủ đầu tư làm việc, tham mưu UBND thành phố có văn bản xác định rõ và thống nhất một trong ba hình thức theo quy định.

Thứ hai, đối với dự án phát triển nhà ở thương mại, phát triển đô thị có quy mô sử dụng đất từ 2 ha trở lên, khi tham mưu trình UBND thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn nhà đầu tư xác định rõ hình thức thực hiện nghĩa vụ về nhà ở xã hội đối với dự án theo quy định và được thể hiện trong quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Thứ ba, Chủ tịch UBND thành phố Phan Văn Mãi giao thống nhất việc xác nhận hoàn thành nghĩa vụ về nhà ở xã hội theo các quy định pháp luật về nhà ở trong các dự án phát triển nhà ở thương mại, phát triển đô thị trên địa bàn.

Theo đó, trường hợp chủ đầu tư bàn giao quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội tại dự án, việc xác nhận hoàn thành được thực hiện thông qua biên bản bàn giao của chủ đầu tư cho Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố quản lý, do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì.

Trường hợp chủ đầu tư bàn giao quỹ nhà ở xã hội tương đương với giá trị quỹ đất thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội tại dự án, việc xác nhận hoàn thành được thực hiện thông qua biên bản bàn giao của chủ đầu tư cho Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng quản lý, do Sở Xây dựng chủ trì.

Trường hợp chủ đầu tư nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20%, Sở Tài nguyên và Môi và các đơn vị liên quan xây dựng phương án giá đất để chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính, trình Hội đồng Thẩm định giá đất thành phố thẩm định và trình UBND thành phố phê duyệt. 

Trong phương án giá đất tách bạch rõ: "Giá trị quyền sử dụng đất được xác định trên toàn bộ dự án. Trong đó: Giá trị quyền sử dụng đất tương ứng với phần diện tích đất nhà ở thương mại; Giá trị quyền sử dụng đất tương ứng với phần diện tích đất nhà ở xã hội".

Trên cơ sở thông tin về tiền sử dụng đất như trên, Cục Thuế thành phố sẽ thu tiền và thông tin lại kết quả thực hiện. Từ đó Sở Tài nguyên và Môi trường có cơ sở cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư dự án.

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Tài chính phối hợp Cục Thuế thành phố thống kê, tổng hợp số liệu về nguồn tiền thu được từ việc chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ về nhà ở xã hội bằng hình thức nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20%; báo cáo UBND thành phố hàng quý, hàng năm nguồn tiền thu được để bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

chọn
Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành cực tăng trưởng của vùng động lực kinh tế miền Trung
Theo Quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đà Nẵng sẽ t ập trung phát triển kinh tế theo ba trụ cột gồm du lịch, kinh tế tri thức và trung tâm dịch vụ chất lượng cao, mục tiêu trở thành cực tăng trưởng của vùng động lực kinh tế miền Trung.