TP HCM hướng dẫn cấp sổ hồng nhà sở hữu chung

Sở Xây dựng TP HCM cho biết việc xác định vị trí, diện tích chung, riêng đối với nhà ở chung cư cần xem xét đến thời điểm phê duyệt dự án, thời điểm ký kết hợp đồng mua bán căn hộ để áp dụng theo các quy định pháp luật.

Theo Pháp luật TP HCM, Sở Xây dựng TP đã ban hành văn bản về việc về cấp sổ hồng đối với trường hợp nhà ở riêng lẻ, căn hộ chung cư thuộc sở hữu chung của nhiều người.

Cụ thể, với trường hợp các chung cư đầu tư xây dựng trước ngày Luật Nhà ở 2005 có hiệu lực (ngày 1/7/2006), việc xác định phần diện tích sở hữu chung, sở hữu riêng trong nhà chung cư được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn 144 ngày 25/11/2009.

Theo đó, đối với nhà chung cư được đầu tư xây dựng trước khi Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành, thì việc xác định phần diện tích sở hữu chung, sở hữu riêng trong nhà chung cư cần xem xét nội dung Hợp đồng mua bán nhà ở mà chủ đầu tư đã ký với khách hàng và những hồ sơ, tài liệu, dự án liên quan.

Đối với trường hợp các chung cư đầu tư xây dựng sau ngày luật Nhà ở 2014 có hiệu lực thì Điều 100, 101 luật này đã quy định phần sở hữu riêng và chung trong nhà chung cư cũng như việc xác định diện tích sử dụng căn hộ, diện tích khác trong nhà chung cư.

Với trường hợp nhà riêng lẻ, theo quy định tại Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Phụ lục 4 đính kèm Thông tư 15 ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp phép xây dựng, không yêu cầu thể hiện nội dung xác định vị trí, phần diện tích sở hữu chung, riêng trong giấy phép xây dựng.

Trước đó, cuối tháng 11/2020, UBND TP HCM có thông báo chỉ đạo liên quan đến việc xác định diện tích đất ở, cấp sổ hồng với các dự án xây dựng nhà ở chung cư.

Ngày 25/9/2020, Văn phòng Chính phủ có công văn về việc tăng cường, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn TP HCM. 

chọn